Nem nézheti a biztosító, férfi vagy nő az ügyfele

2012.06.01. 21:58

Egy készülő törvénytervezet szerint a kormány életbe lépteti az Európai Unió azon döntését, hogy a biztosítók nem különböztethetik meg a férfiakat és a nőket a tarifájuk kialakításakor.

Elsősorban a biztosítási törvényt érinti az a törvénymódosítás, amelynek tervezete felkerült a kormány honlapjára. A jogszabálytervezet foglalkozik a büntető- vagy szabálysértési ügyek és a biztosítók kifizetésével, illetve a férfiak és nők közti eltérő díjazás tilalmát is.

Jelenleg a biztosítók egyáltalán nem köthetik a káresemény miatt indult büntető- vagy szabálysértési ügy befejezéséhez a kifizetéseket. A változtatás szerint viszont abban az esetben, ha az eljárástól függ a felelősség, vagy a kár mértéke, akkor a biztosítók köthetnék szolgáltatásuk teljesítését az adott eljárás jogerős befejezéséhez.

"Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról" címet viselő tervezet alapján módosulna a 2003-ban született esélyegyenlőségi törvény is: megtiltanák a biztosítóknak, hogy a díjfizetésben, illetve a szolgáltatásban különbséget tegyenek az ügyfelek neme szerint, a csoportos biztosítás kivételével. Ezt december 21-éig uniós kötelezettség átvezetni a magyar jogrendszerben.

A következő lépésben ezt a követelményt a biztosítási törvénybe is behelyezi a tervezet, de rendelkezik arról is, hogy mikor nem kell a korábbi szerződéseket megfeleltetni az új követelménynek, a 2012. december 21-ét követő módosítás során.

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) törvényben is több módosítást terveznek. Megtiltanák a legutóbbi kgfb kampányban kialakult gyakorlatot, hogy a biztosítók a következő év során lejáró biztosításokra is kedvezményes tarifát alkalmaznak, ha az ügyfél előre elkötelezi magát az adott biztosító mellett. A tervezet kimondja, hogy a biztosító a biztosítási időszak kezdetét 60 nappal megelőzően, vagy annál korábban nem köthet szerződést. Ha mégis megteszi, akkor az érvénytelen lesz.

A flotta tarifákat a biztosítóknak - a saját honlapjuk mellett - a PSZÁF, valamint a Mabisz honlapján is közzé kell tenniük. Ha különbség lenne ezek között, akkor a felügyeleti honlapon szereplő tarifa a mérvadó. Ugyanezt a meghirdetési módot alkalmazza később a tervezet valamennyi tarifára, így azokat nem kell két országos napilapban meghirdetni a jövőben.