Nyert a Wall Street, a GM 9 sz�zal�kot ugrott

2009.06.01. 22:44

K�zel 3 sz�zal�kos emelked�ssel z�rtak a New York-i �rt�kt�zsde vezet� indexei� h�tf�n. A GM cs�dje ut�n az amerikai aut�gy�r 20 sz�zal�kot vesz�tett, azt�n viszont 9 sz�zal�kos n�veked�sbe csapott �t.

A 30 vezet� iparv�llalat DJIA indexe 2,6 sz�zal�kos (221,11 pontos) er�s�d�ssel 8721,44 ponton fejezte be a napot. A technol�giai r�szv�nyekkel tel�tett Nasdaq Composite mutat� 3,1 sz�zal�kkal (54,35 ponttal) 1828,68 pontra n�tt.�

A kezdeti n�veked�shez hozz�j�rult, hogy K�n�ban a m�jusi beszerz�i menedzser index m�r a harmadik egym�st k�vet� h�napban volt 50 pont felett. Az 50 pontos szint v�zv�laszt� a gyeng�l�s �s az �l�nk�l�s k�z�tt. Ez feler�s�tette azokat a v�rakoz�sokat, hogy a v�g�hez k�zeledik a glob�lis gazdas�gi visszaes�s.

Ugyancsak h�tf�n jelentett�k be, hogy m�jusban lassult a hanyatl�s az amerikai feldolgoz�ipari �gazatban, ami szint�n er�s�tette a befektet�i bizalmat.

Nagy nyeres�ggel z�rtak az energiaipari �s a b�nyaipari c�gek a k�olaj �s a nyersanyagok �r�nak a n�veked�s�re.

A befektet�ket k�l�n�sebben nem befoly�solta, hogy cs�dv�delmet k�rt a General Motors, mivel erre m�r h�napok �ta sz�m�tani lehetett. A megfigyel�k szerint enn�l fontosabb, hogy a c�g cs�dje mik�nt befoly�solja majd a k�zelj�v�ben az amerikai foglalkoztat�st �s a lakoss�gi kiad�st.

A General Motors �s a Citigroup j�nius 8-�n kiker�l a New York-i �rt�kt�zsde 30 vezet� iparv�llalat�nak DJIA index�b�l - k�z�lte a t�zsdefel�gyelet.

A j�rm�gy�rt� hely�t a h�l�zati berendez�sek gy�rt�ja, a Cisco Systems veszi �t, a p�nz�gyi c�get pedig a Travelers Companies biztos�t� v�ltja fel.

A GM �rfolyama a kezdeti, t�bb mint h�sz sz�zal�kos cs�kken�s ut�n k�zel 9 sz�zal�kkal n�tt z�r�sra, a Citigroup r�szv�ny�ra egy sz�zal�kkal gyeng�lt. A Cisco k�zel hat sz�zal�kkal, a Travelers mintegy 3 sz�zal�kkal dr�gult.

Alig nyolc h�napja az �lelmiszeripari Kraft Foods v�ltotta fel a DJIA mutat�j�ban az AIG biztos�t�t, amely akkor elfogadta a felaj�nlott 85 milli�rd doll�ros �llami seg�lycsomagot, aminek az �sszege az�ta csaknem a dupl�j�ra n�tt.

A New York-i �rupiacon (NYMEX) a nyugati f�ltek�n ir�nyad� West Texas Intermediate (WTI) amerikai k�nny�olajfajta �ra 2,27 doll�r emelked�ssel november eleje �ta legmagasabb szinten, 68,58 doll�ron z�rt.

T�zsdez�r�skor New Yorkban az eur� 1,4150 doll�rra er�s�d�tt a p�ntek k�s� esti 1,4146 doll�rr�l (+0,03 sz�zal�k). A doll�r 96,62 jenre emelkedett a p�nteki 95,08 jenr�l (+1,62 sz�zal�k).

New Yorkban az arany �ra unci�nk�nt a legk�zelebbi, j�niusi hat�rid�re 20 centtel 978,60 doll�rra cs�kkent.

KAPCSOLÓDÓ CIKK