Bajnaira �s a doll�rra figyel a forint

2009.04.01. 7:22

Szerd�n nyugodt keresked�s v�rhat� a t�rs�gi devizapiacokon. A forintn�l jelent�sebb mozg�s nem v�rhat�, am�g a befektet�k nem kapnak vil�gosabb k�pet a most szervez�d� �j korm�ny v�ls�gkezel� k�pess�g�r�l.

A zlotyt a nap folyam�n megjelen� m�rciusi infl�ci�s becsl�s, a cseh koron�t a k�lts�gvet�s els� negyed�vi alakul�s�r�l sz�l� adat mozgathatja valamelyest lefel� - reggel a korona v�ltozatlan volt, a zloty 0,85 sz�zal�kos veszt�sben volt a keddi k�s�i, szerd�n kora hajnali �rt�kekhez k�pest, mik�zben a forint javult -, de nagyj�ban az eur�/doll�r p�ros alakul�sa lesz meghat�roz�, csak�gy, mint kedden, amikor ez szer�ny er�s�d�shez seg�tette a t�rs�gi valut�kat.

A forintot kedden furcsam�d t�mogatta az is, hogy a Moody's hitelmin�s�t� is cs�kkentette a magyar szuver�n ad�ss�g oszt�lyzat�t, ugyanis a le�rt�kel�s kisebb volt a v�rtn�l, �rta elemz�k v�lem�ny�t id�zve szerda reggel a Dow Jones h�r�gyn�ks�g.

A londoni bankk�zi piacon a forint szerda reggel, 307,50-80/eur�n, 0,15 sz�zal�kkal jobb volt a kora hajnalin�l, �s 16,68 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Kedd este 307,95-308,25/eur� volt. Kedd reggel 17,52 sz�zal�kkal gyeng�bb, h�tf� reggel 16,14 sz�zal�kkal gyeng�bb, p�ntek reggel 14,42 sz�zal�kkal gyeng�bb, cs�t�rt�k reggel 14,52 sz�zal�kkal gyeng�bb, m�lt szerda reggel 13,99 sz�zal�kkal gyeng�bb volt az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Tavaly 4,23 sz�zal�kkal gyeng�lt, el�tte 2007-ben 0,39 sz�zal�kot vesztett, 2006-ban 0,46 sz�zal�kkal javult.

Szerda reggel a cseh korona, 27,330-400/eur�n, 2,16 sz�zal�kkal gyeng�bb (kedd reggel 3,11 sz�zal�kkal gyeng�bb), a lengyel zloty, 4,6650-700/eur�n, 13,37 sz�zal�kkal gyeng�bb (kedd reggel 14,74 sz�zal�kkal gyeng�bb) volt az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Tavaly a cseh korona 1,31 sz�zal�kot, a zlotyi 14,29 sz�zal�kot vesztett az eur�val szemben.

Ugyanakkor a forint 231,79-232,09/doll�r volt, 0,16 sz�zal�kkal jobb a kora hajnalin�l, 23,10 sz�zal�kkal gyeng�bb, mint �v v�g�n. Tavaly 7,88 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben. Kedden k�s�n 232,17-81/doll�r volt, kedd reggel 233,59-234,32/doll�r. A cseh korona szerda reggelig 0,35 sz�zal�kot vesztett, a zloty 1,47 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben a kora hajnali �rt�kekhez k�pest.

Szerda reggel az eur� 1,3206 doll�r volt v�teli oldalon, 0,0045 doll�rral olcs�bb a keddi k�s�in�l, 0,0040 doll�rral olcs�bb, mint kedd reggel, 5,52 sz�zal�kkal gyeng�bb a doll�rhoz k�pest, mint �v v�g�n. Tavaly 4,27 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.

KAPCSOLÓDÓ CIKK