Nem b�nteti meg Br�sszel a Mastercardot

2009.04.01. 15:50

�gy d�nt�tt szerd�n az Eur�pai Bizotts�g, hogy nem b�nteti meg a MasterCard c�get a t�ls�gosan magas bankk�zi jutal�kok, azaz a tranzakci�s alapd�jak miatt, miut�n a bankk�rtya-c�g id�k�zben a tarif�k cs�kkent�se mellett d�nt�tt.

Br�sszel k�t �vvel ezel�tt m�r figyelmeztette a MasterCardot, hogy meg�t�l�se szerint a jutal�kok rendszere s�rti az uni�s szerz�d�sek versenykorl�toz� �zleti gyakorlatra vonatkoz� szab�lyait.

Neelie Kroes verseny�gyi biztos mostani k�zlem�ny�b�l azonban kider�l, hogy a c�g most �gy d�nt�tt: a hat�rokon �tny�l� tranzakci�kat �rint� bankk�zi jutal�kokat a j�v�ben �j m�dszertan alapj�n hat�rozza meg. Ennek eredm�nyek�nt pedig "a��jutal�kok s�lyozott �tlaga jelent�sen cs�kken majd ahhoz a szinthez k�pest, amelyr�l a bizotts�g meg�llap�totta, hogy s�rti az uni�s tr�sztellenes szab�lyokat" - fogalmazott Kroes.

Az �j m�dszertan alapj�n sz�m�tott jutal�kok eset�ben a tranzakci�s alapd�j hitelk�rty�k eset�ben nem fogja meghaladni a 0,3 sz�zal�kot, bet�ti k�rty�k eset�ben pedig a 0,2 sz�zal�kot. Az alapd�jat ugyanis a bankok m�g megtoldj�k saj�t illet�keikkel.

A MasterCard azt is v�llalta tov�bb�, hogy a fizet�sik�rtya-piac �tl�that�s�g�nak n�vel�se �s a verseny fokoz�sa �rdek�ben j�liust�l �j k�rtyarendszer-szab�lyokat l�ptet �letbe.

Tr�sztellenes vizsg�latot folytat Br�sszel a Visa ellen is "a fizet�sik�rtya-piacon tan�s�tott magatart�sa" miatt. Kroes most jelezte, hogy ez az elj�r�s m�g nem �rt v�get, �s az uni�s test�let figyelemmel k�s�ri m�s piaci szerepl�k magatart�s�t is "annak �rdek�ben, hogy biztos�tsa ezen a piacon a keresked�k �s a fogyaszt�k sz�m�ra kedvez� hat�s�, hat�kony verseny megval�sul�s�t".

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK