Osztal�krekord a Zwackn�l

2008.06.26. 11:21

A Zwack Unicum Nyrt. r�szv�nyesei a t�rsas�g t�rt�net�nek legnagyobb osztal�k�r�l,�� r�szv�nyenk�nt 1.100 forint osztal�k kifizet�s�r�l d�nt�ttek a cs�t�rt�k�n Budapesten megtartott �ves rendes k�zgy�l�sen.

Az �prilist�l m�rciusig tart� 2007-2008-as �zleti �vben a magyar sz�mviteli szab�lyok szerint elk�nyvelt 3,007 milli�rd forint ad�zott nyeres�gb�l a 77,02 sz�zal�kos r�szv�teli ar�nnyal megtartott k�zgy�l�s 2,239 milli�rd forint osztal�kalapr�l hat�rozott.

Frank Odzuck, a Zwack Unicum vez�rigazgat�ja az idei �zleti �v kil�t�sair�l sz�lva - sz�mok eml�t�se n�lk�l - arr�l t�j�koztatta a r�szv�nyeseket, hogy az el�z� �vihez hasonl� eredm�nyeket v�rnak. A forint er�s�d�se az import szeszesitalok �r�nak cs�kken�s�t eredm�nyezi az am�gy is er�s �rversennyel jellemezhet� magyar piacon. A Zwack Unicum v�lasza erre a m�rka er�s�t�se - mondta a vez�rigazgat� hozz�t�ve, hogy ugyanakkor a dinamikusan n�vekv� export szempontj�b�l is kedvez�tlen a forint er�s�d�se.

Az elm�lt �vi tev�kenys�gek k�z�l a vez�rigazgat� kiemelte az export b�v�l�s�t, az innov�ci� eredm�nyek�nt piacra ker�l� term�kek n�vekv� forgalm�t �s a bor�szat nyeres�gess� t�tel�t.

A Zwack Unicum, a t�rsas�g 26 sz�zal�kos r�szv�nyese, a Diageo Holdings seg�ts�g�vel szeptembert�l megkezdi term�keinek bevezet�s�t az Egyes�lt �llamok szinte minden �llam�ban.

R�szv�nyesi k�rd�sre v�laszolva a vez�rigazgat� elmondta: a Diageoval k�t�tt hossz� t�v� licenc meg�llapod�s alapj�n megosztj�k a marketing k�lts�geket �s a nyeres�get is, de mindkett� d�nt�en a Diageon�l marad. Az amerikai �rt�kes�t�s a magyar c�g sz�m�ra r�vid t�von a piaci bevezet�s k�lts�gei miatt nem hoz nyeres�get, �s hossz� t�von is csak a profit kis h�nyad�t adhatja - magyar�zta a vez�rigazgat�. Zwack P�ter hozz�tette: a c�g sz�m�ra fontos Magyarorsz�g im�zs�nak �p�t�se az amerikai f�ldr�szen.

A r�szv�nyesi gy�l�sen a t�rsas�g jelenlegi eln�ke, Zwack P�ter bejelentette visszavonul�s�t. A tisztet - az igazgat�s�g d�nt�s�nek megfelel�en -, fia, Zwack S�ndor veszi �t, l�ny�t pedig a k�zgy�l�sen az igazgat�s�g tagjai k�z� v�lasztott�k. Zwack P�ter eml�keztetett arra, hogy az 1790-ben alap�tott csal�di v�llalkoz�sban imm�r a hatodik gener�ci� veszi �t a v�llalkoz�s ir�ny�t�s�t. A r�szv�nyesek d�nt�ttek tiszteletbeli eln�ki c�m l�trehoz�s�r�l, �s erre Zwack P�tert v�lasztott�k meg.

A k�zgy�l�sen j�v�hagyt�k az 2007-2008-as �zleti �vr�l sz�l� besz�mol�kat �s m�dos�tott�k a t�rsas�g alapszab�ly�t..

KAPCSOLÓDÓ CIKK