Megb�rs�golt�k a Cashline-t

2008.06.26. 15:53

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) jogszab�lys�rt�s miatt egymilli� forintra megb�rs�golta a Cashline �rt�kpap�r Zrt-t.

A fel�gyelet honlapj�n, cs�t�rt�k�n k�zz�tett hat�rozat szerint�� a PSZ�F felsz�l�totta a t�rsas�got, hogy biztos�tsa a hat�rid�s poz�ci�k �s az elsz�mol�sukhoz z�rolt fedezetek �sszhangj�t. Tov�bb� tartsa be a hat�rid�s �gyletekb�l ered� k�vetel�sek �s k�telezetts�gek nyilv�ntart�s�ra vonatkoz� el��r�sokat, illetve �rt�kpap�r k�lcs�nz�s sor�n fokozottan �gyeljen az �gyf�lk�vetel�sek v�delm�re vonatkoz� jogszab�lyi el��r�sok teljes k�r� betart�s�ra, a saj�t �s megb�z�i befektet�si eszk�z�k elk�l�n�tett kezel�s�r�l.

A Cashline 1994-ben alakult, a f�ggetlen magyar br�kerc�g teljes k�r� �rt�kpap�r-piaci szolg�ltat�sokat ny�jt. A t�rsas�gnak mintegy�� ezer mag�nbefektet� �gyfele van, akiknek mintegy 70 milli�rd forintnyi �gyf�lp�nz�t kezeli. T�zsdei forgalma alapj�n 2007-ben az�� �t�dik legnagyobb forgalmaz� volt a Budapesti �rt�kt�zsd�n.

A c�g �ves jelent�se szerint 2007-ben a Cashline befektet�si szolg�ltat�si tev�kenys�gb�l sz�rmaz� eredm�nye 1,227 milli�rd forint volt szemben a 2006-os 805,3 milli� forinttal. Ad�zott eredm�nye tavaly 317 milli� forint volt szemben az el�z� �vi 226,8 milli� forinttal. A t�rsas�g jegyzett t�k�je 1 milli�rd forint, saj�t t�k�j�nek �rt�ke 2007 v�g�n 1,112 milli�rd forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK