�j uni�s meghallgat�s OMV-Mol-�gyben

2008.06.26. 16:07

J�lius hetedik�n z�rt ajt�k m�g�tti meghallgat�st tartanak az OMV-Mol-�gyben zajl�, eur�pai uni�s versenyjogi vizsg�lat keret�ben - er�s�tette meg cs�t�rt�k�n az osztr�k olaj- �s g�zipari konszern sz�viv�je.

Thomas Huemer k�zl�se szerint a meghallgat�son a k�t c�g k�pvisel�i ism�telten kifejthetik �ll�spontjukat a bizotts�gi elj�r�s t�rgy�t k�pez�, esetleges egyes�l�sr�l.

Az Eur�pai Bizotts�g a vizsg�lat r�szek�nt a h�ten eljuttatta az OMV-nak azt a list�t, amely a Mol megv�s�rl�s�val kapcsolatos, versenyjogi szempontb�l felvet�d� k�telyeit tartalmazza. Az osztr�k v�llalat k�z�lte, hogy alaposan elemzi a br�sszeli kifog�sokat, �s javaslatokat fog tenni, hogy milyen int�zked�sekkel lehet eloszlatni a fenntart�sokat.

A sz�viv� mindazon�ltal tiszt�zta, hogy a j�lius 7-i meghallgat�son nem sz�nd�koznak el�terjeszteni konkr�t javaslatokat, mint ahogy azon el�zetes d�nt�s sem v�rhat� a vizsg�lat v�gkimenetel�r�l.

Az elj�r�snak eredetileg augusztus k�zep�re be kellett volna fejez�dnie, de a k�zelm�ltban felf�ggesztett�k, mert az OMV-t�l nem �rkeztek meg egyes inform�ci�k a br�sszeli bizotts�ghoz. Az �j id�pont szeptember 18-a, akkorra v�rhat� - ezt Thomas Huemer is megism�telte - a v�gs� hat�rozat.

Az MTI �rdekl�d�s�re a Mol nem er�s�tette meg azt az �rtes�l�st, hogy j�lius 7-�n meghallgat�s lesz. Az osztr�k APA h�r�gyn�ks�g a magyar c�g egy meg nem nevezett sz�viv�j�t id�zte cs�t�rt�k�n arr�l, hogy a Molnak nincs �rtes�l�se Br�sszelb�l ez�gyben, de ha lesz ilyen meghallgat�s, azon sz�vesen r�szt vesznek.

A versenyjogi elj�r�s sor�n azt elemzik, enged�lyezhet�-e az OMV tervezte �gylet bizonyos felt�telek mellett vagy ak�r felt�telek n�lk�l, azaz jelent-e fenyeget�st az �gazatban foly� verseny tisztas�g�ra.

Az OMV febru�rban kezdem�nyezte az el�zetes versenyjogi vizsg�latot az Eur�pai Bizotts�gn�l mint versenyfel�gyeletn�l, miut�n tavaly szeptemberben bejelentette: bizonyos felt�telekkel k�sz v�teli aj�nlatot tenni a Molra. Az OMV-nak 20,26 sz�zal�ka van a Molban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK