Felsz�moltat egy l�zingc�get a PSZ�F

2008.06.25. 8:21

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) visszavonta a Partner Leasing Zrt. enged�lyeit, egy�ttal kezdem�nyezte a t�rsas�g felsz�mol�s�t - �rja a Vil�ggazdas�g.

Az �rdi sz�khely�, de Budapesten is irod�val rendelkez� c�g felsz�mol�s�t a hat�rozat szerint a Hitelint�zeti Felsz�mol� K�zhaszn� T�rsas�g v�gzi.

A hat�rozat ellen fellebbez�snek helye nincs, azonban a c�g a hat�s�g joger�s hat�rozat�nak fel�lvizsg�lat�t - a hat�rozat k�zl�s�t�l sz�m�tott harminc napon bel�l - jogszab�lys�rt�sre hivatkoz�ssal, a fel�gyelethez beny�jtott keresettel a F�v�rosi B�r�s�gt�l k�rheti. A keresetlev�l beny�jt�s�nak viszont a hat�rozat v�grehajt�s�ra nincs halaszt� hat�lya - mutat r� a fel�gyelet.

A Magyar L�zingsz�vets�gben is tag Partner Leasing f� profilja a haszn�ltaut�-finansz�roz�s: a c�g �j �s haszn�lt j�rm�vek v�s�rl�s�hoz ny�jtott forint- �s sv�jcifrank-alap� hiteleket (ny�lt v�g� p�nz�gyi l�zing form�j�ban) mag�nszem�lyek, illetve egy�ni �s t�rsas v�llalkoz�sok sz�m�ra - olvashat� a Vil�ggazdas�gban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK