M�r 236 forint alatt van az eur�

2008.06.25. 13:42

Tov�bb folytat�dik a forint er�s�d�se, a budapesti bankk�zi devizapiacon szerd�n d�lut�n h�rom �ra k�r�l m�r alig 150 forintot �r a doll�r, �s 235,84 forintot �rt egy eur�. Elemz�k szerint ak�r 230-ig is elmehet az �rfolyam.

F�l t�zkor m�g 238,30/40 forint volt az eur� �rfolyama a keddi 238,80/90 forint ut�n. A d�lel�tti keresked�s alatt az �rfolyam j�rt 237 forint alatt is. D�lut�n h�romkor az eur� 235,92 forintos �rfolyamon tart�zkodik.

A jelenlegi �rfolyamszint 2003 janu�rja �ta a legalacsonyabb; akkor 234,69 forintos MNB-k�z�p�rfolyam jelentette azt a sz�ls� �rt�ket, amit m�r er�teljes jegybanki beavatkoz�s �s �gy hirtelen forintgyeng�l�s k�vetett. Az elm�lt k�zel �t �s f�l �vben 240 forint alatti eur��rfolyam - az elm�lt napokra jellemz� er�s�d� ir�nyzat��kibontakoz�s�ig - nem fordult el�.

A forint m�r a doll�rral szemben is er�s: d�lut�n h�romkor 150,98 forint volt az amerikai deviza, ami reggel m�g 153,10/30 forint, kedden d�lut�n pedig 152,90/95 forint volt.

A zloty is h�zta

A forint mai er�s�d�se m�g�tt a lengyel kamatd�nt�s �ll, ami a zloty �s r�gi�s valut�k er�s�d�s�t is el�id�zte - mondta el az [origo]-nak Kov�cs M�ty�s, a Raiffeisen elemz�je. A Lengyel Nemzeti Bank a szerdai kamatd�nt�s�vel negyed sz�zal�kponttal 6,00 sz�zal�kra emelte alapkamat�t. A forint eur�hoz viszony�tott �rfolyam�nak er�s�d�s�be ezen k�v�l belej�tszhatott az MNB-eln�k azon nyilatkozata is, miszerint a fokozatos forinter�s�d�s j�t tehet a magyar gazdas�gnak - v�li az elemz�. R�vid t�von nagyon neh�z megbecs�lni a v�rhat� ir�nyzatot, Kov�cs M�ty�s szerint k�nnyen 235-ig is er�s�dhet az �rfolyam, de a nemzetk�zi befektet�k sz�m�ra negat�v h�rek hat�s�ra ak�r 245-re is visszagyeng�lhet.

A tendencia m�r r�gebb �ta l�that�, hiszen a forint m�r n�h�ny napja �tt�rte az er�sen v�dett 240-es szintet; �s b�r a h�tf�i kamatemel�s elmaradt, id�n m�g v�rhat�k tov�bbi emel�sek, amit a piac el�re be�raz - fogalmaz Misik S�ndor, a Hamilton elemz�je. Az eur�hoz k�pest magas magyar kamatszint v�rhat�an nemigen m�rs�kl�dik a k�zelj�v�ben, �s mivel az �llamh�ztart�s helyzete is tart�san javulni l�tszik, a befektet�k 9-10 sz�zal�kos hozam mellett �r�mmel finansz�rozz�k a magyar ad�ss�got.

Opci�s ki�t�s

Barcza Gy�rgy �s Kolba Mikl�s v�lem�nye szerint a 238 forinton halmoz�d� sok opci� ki�t�se (teh�t technikai ok) fedezhet� fel a forint hirtelen javul�s�nak h�tter�ben. A ki�t�tt opci�k k�vetkezt�ben ugyanis megsz�nt a forint tov�bbi er�s�d�s�vel szembeni ellen�ll�s, �gy az �rfoolyam megl�dult a 235-�s szint fel� - �ll a portfolio.hu internetes oldalon.

Forr�s: TDCfinancial
A forint elm�lt egy �ve (Forr�s: TDCfinancial)

Szinte mindenkinek j� az er�s forint

Hogy mindez meddig tarthat, azt Misik S�ndor szerint is neh�z megj�solni, a 235-�s, s�t 230-as szint is el�rhet� lehet. A nemzetk�zi piacon nincs jele annak, hogy menek�ln�nek a devizabefektet�k, de a k�lf�ldi esem�nyek (p�ld�ul kedvez�tlen banki eredm�nyek) m�g befoly�solhatj�k a k�s�bbieket. Jelenleg mindenesetre nem sok ellen�rdekelt van az er�s�d� trenddel szemben, hiszen a jegybanknak infl�ci�cs�kkent� hat�sa miatt j�, a deviz�ban elad�sodottaknak j�, �s tal�n csak az exportban �rdekelt gazdas�gi t�rsas�gok szeretn�nek gyeng�bb forintot - teszi hozz� az elemz�.

Kiv�ve az exportnak

A �t�ves rekordszintre dr�gul� forint azonban kedvez�tlen�l �rinti az export�r�ket �s negat�v hat�st gyakorol a m�k�d�t�ke behozatal�ra is - fejtette ki Garamhegyi �bel, a Gazdas�gi �s K�zleked�si Miniszt�rium �llamtitk�ra, aki Nagy-Britannia-i l�togat�son tart�zkodik a DowJones h�r�gyn�ks�gnek.

A forint l�tv�nyos felfel� �vel�sen ment kereszt�l a k�zelm�ltban, amit a magyar gazdas�g meghat�roz� elemeinek javul�sa �s a glob�lis kock�zatvisel�si hajland�s�g n�veked�se magyar�z - �rja ezzel a DowJones.

Garamhegyi v�lem�nye szerint "az eg�szs�ges forint�rfolyam valahol az eur�hoz viszony�tott 250-255-es szinten van" �s ez "t�bb�-kev�sb� megfelel� a beruh�z�sok, �s j� az export sz�m�ra". Az �llamtitk�r szerint egy kev�sb� fel�rt�kel�d� forint �s egy kiss� alacsonyabb kamat kedvez�bb lenne.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK