Menek�l a t�ke a pesti parkettr�l

2008.06.20. 17:02

A magyar t�zsdeindex k�t �ve nem volt ilyen alacsonyan. A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 834,33 pontos, 3,94 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 20 322,77 ponton z�rt p�nteken. A r�szv�nypiac forgalma ugyanakkor er�s�d�tt, 27,56 milli�rd forint �rt�kben sz�lettek �zletek p�nteken.

Az OTP-r�szv�nyek �ra 3,11 sz�zal�kkal 6301 forintra cs�kkent, a bankpap�r forgalma 12,968 milli�rd forintot tett ki.

A Mol pap�rjaival 8,962 milli�rd forint�rt kereskedtek, a r�szv�nyek �ra 5,7 sz�zal�kkal 19�705 forintra zuhant.

A Richter-r�szv�nyek 32 000 forinton z�rtak, ami a legutols� z�r��rhoz k�pest 3,35 sz�zal�kos es�s. A pap�r forgalma 1,87 milli�rd forint volt.

A Magyar Telekom pap�rok 1,388 milli�rd forintos forgalommal 745 forinton z�rtak, ami 1,71 sz�zal�kkal alacsonyabb, mint a tegnapi z�r��rt�k.

A kis �s k�zepes r�szv�nyek indexe, a BUMIX 95,51 ponttal, 3,92 sz�zal�kkal 2341,18 pontra esett.

A CETOP20 2900,22 ponton z�rt, ami az el�z� napi z�r�hoz k�pest 65,61 pontos, azaz 2,21 sz�zal�kos cs�kken�s.

Amerik�b�l j�ttek a rossz h�rek

Az elemz�k szerint az Egyes�lt �llamokban bek�vetkezett pesszimista hangulat miatt esett a BUX. T�bb negat�v h�r r�ppent fel p�nteken, amelyek miatt jelent�sen estek New York-ban az �rfolyamok. Az elemz�k szerint a befektet�k most kezdenek r�eszm�lni arra, hogy milyen neh�z a gazdas�gi helyzet.

Kuti �kos, a Cashline �rt�kpap�r elemz�je elmondta, hogy az Egyes�lt �llamokban els�sorban a p�nz�gyi �s a technol�giai szektorok h�zz�k lefel� az indexeket. Hozz�tette: a magyar t�zsd�n nehez�ti a helyzetet az is, hogy sok hat�rid�s kontraktus is p�nteken "futott ki". S�re Bal�zs, a Buda-Cash Br�kerh�z �zletk�t�je elmondta, hogy jelent�sen feler�s�d�tt az elad�i nyom�s a z�r�szakaszban a Richter �s a Mol piac�n; d�nt�en ez a k�t pap�r h�zta lefel� a BUX-ot.

Nagy zuhan�s nyit�skor New Yorkban

A Merrill profitfigyelmeztet�sre k�sz�l, a Lehman lemin�s�teni a j�rm�ipar egyes r�szv�nyeit, a bankszektorra rossz br�keri v�lem�ny l�t napvil�got, az olaj�r ism�t 135 doll�r magass�g�ban - ezek a negat�v t�nyez�k p�nteken azonnal t�bb mint 100 pontot h�ztak le a New York-i t�zsde DJIA mutat�j�b�l, 22 pontot a Nasdaq composite indexb�l. Percekkel k�s�bb sem v�ltozott �rdemben a helyzet, mindk�t mutat� vesztes�ge valamivel 0,8 sz�zal�k felett volt.

A cs�t�rt�ki napot a New York-i t�zsde DJIA indexe 12 063,25 ponton, azaz 0,28 sz�zal�kos, a Nasdaq piaci vezet� indexe 2462,07 ponton, 1,3 sz�zal�kos emelked�ssel z�rta. Az eur�t ekkor 1,5497 doll�ron jegyezt�k. P�nteken a Wall Street nyit�sakor 1,5595 doll�r volt. Ekkor eg�sz Nyugat-Eur�pa pirosban �llt: els�sorban a frankfurti DAX-30 index (-1,35 sz�zal�k), kisebben a p�rizsi CAC-40 (-1,2 sz�zal�k), m�g a londoni FTSE-100 vesztes�ge ekkor 0,85 sz�zal�kn�l tartott.

Nyugat Eur�pa is jelent�set vesz�tett

A nyugat-eur�pai r�szv�nypiacok p�nteken m�rcius k�zepe �ta a legalacsonyabb szinten z�rtak, a befektet�kben ism�t feler�s�d�tt a f�lelem a p�nz�gyi v�ls�g, az olaj�r emelked�se, �s az infl�ci� �l�nk�l�se miatt.

A legrosszabbul a bankok szerepeltek, a Fortis 4,8 sz�zal�kkal, a HBOS 4,2 sz�zal�kkal, az UBS 3,3 sz�zal�kkal, a Deutsche Bank 3,1 sz�zal�kkal cs�kkent.

A legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300-as mutat�ja 1,6 sz�zal�kkal esett, 1224,50 pontra. A mutat� a h�ten 3,4 sz�zal�kot vesz�tett.

A londoni �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�ja, az FTSE-100 87,60 pontos, azaz 1,53 sz�zal�kos vesztes�ggel 5620,80 ponton z�rt.

A frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 142,73 pontos, azaz 2,12 sz�zal�kos cs�kken�ssel 6578,44 ponton v�gzett.

Forr�s: TDCfinancial
A Budapesti �rt�kt�zsde indexe az ut�bbi h�rom �vben (Forr�s: PortfolioFinancial)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK