Kamtemel�st v�rnak az elemz�k

2008.06.20. 11:03

M�gsem �rtek v�get a Magyar Nemzeti Bank kamatemel�sei, legk�zelebb h�tf�n ism�t szigor�t a bank, miut�n n�tt az infl�ci�s nyom�s - v�lt�k szinte egy�ntet�en az elemz�k a Reuters havi felm�r�s�ben. Egy h�napja a szakemberek m�g arra sz�m�tottak, hogy m�jusban tet�znek az MNB kamatai, most azonban t�bbs�g�k a h�tf�ivel egy�tt m�g k�t emel�sre sz�m�t. A kamatok tart�san magasabbak lehetnek a kor�bban v�rt p�ly�n�l, b�r a j�v� �vre tov�bbra is kamatcs�kkent�seket v�rnak az elemz�k - �ll a Reuters k�zlem�ny�ben.

Az elm�lt hetek adatai, piaci fejlem�nyei �s h�rei itthon is �s k�lf�ld�n is emelked�� infl�ci�s nyom�sra utaltak, amire sok jegybank, k�zt�k az Eur�pai K�zponti Bank is kamatemel�sek kil�t�sba helyez�s�vel reag�lt.

Ennek nyom�n egy h�nap alatt jelent�sen v�ltoztak a hazai kamatkil�t�sok is. Hetekkel ezel�tt az elemz�k j�r�sze m�g arra sz�m�tott, hogy m�jusi infl�ci�s jelent�se publik�l�s�val egyid�ben az MNB a szigor�t� ciklus utols� kamatv�ltoztat�s�t hajtja v�gre. A j�niusi felm�r�sb�l azonban m�r az der�lt ki, hogy a piaci szakemberek szinte egy�ntet�en a kamatemel�sek folytat�d�s�ra sz�m�tanak.

A felm�r�sben r�szt vev� 28 elemz� k�z�l 26 v�rja, hogy h�tf�i �l�s�n az MNB �jabb negyed sz�zal�kponttal emeli alapkamat�t. A jelenleg 8,5 sz�zal�kon �ll� kamatot m�rcius �ta minden h�napban emelte az MNB, �sszesen egy sz�zal�kponttal. A felemelt elemz�i konszenzus szerint 9 sz�zal�kon tet�zhetnek a kamatok a k�vetkez� h�napokban �s az �v v�g�ig nem �rkezik meg a kor�bban v�rt els� kamatcs�kkent�s. A jelenlegi v�rakoz�sok szerint az els� laz�t� l�p�sre valamikor j�v�re ker�lhet sor �s a kamat 2009 v�g�re 7,5 sz�zal�kra cs�kkenhet, ami pont f�l sz�zal�kponttal magasabb� az egy h�napja val�sz�n�s�tett szintnek.

A kamatemel�si ciklus meghosszabbod�s�nak okai k�zt az elemz�k a nemzetk�zi energia�rak folytat�d� emelked�s�t, a v�rtn�l magasabb hazai infl�ci�s �s b�remel�si adatokat, illetve a nemzetk�zi jegybanki kamatemel�si trendet nevezt�k meg.

"Az a vesz�ly rajzol�dik ki, hogy a (magyar) gazdas�g �t�ll egy magasabb nomin�lis infl�ci�s p�ly�ra," mondta Barcza Gy�rgy, a K&H Bank elemz�je. "Ahhoz, hogy ezt megfogja az MNB, lehet, hogy az �vatos szigor�t�s m�r nem is el�g �s az MNB-nek jelent�s l�p�sekre lesz sz�ks�ge."

Az ut�bbi k�t h�tben az �llami Ad�ss�gkezel� K�zpontnak cs�kkentenie kellett az aukci�in felaj�nlott kincst�rjegy- �s �llamk�tv�ny mennyis�geket, egy olyan nemzetk�zi k�rnyezetben, amelyben a befektet�k magasabb hozamokat �s kisebb kock�zatot ig�nyelnek.

A magyar kamatemel�si v�rakoz�soknak az is sz�rnyakat adott, hogy a h�nap elej�n az EKB eln�ke, Jean-Claude Trichet kil�t�sba helyezte, hogy a k�zelj�v�ben az eur�z�na kamatai is emelkednek, ami cs�kkenten� a magyar pap�rok hozamel�ny�t.

Az elemz�k szerint hiteless�ge v�delm�ben az MNB ebben a k�rnyezetben nem tehet m�st, mint hogy emeli kamatait, egyes elemz�k azonban arra is felh�vt�k a figyelmet, hogy a banknak nem szabad a piaci nyom�s alatt kamatemel�si spir�lba zuhannia.

"Val�sz�n�leg nem a h�tf�i lesz az utols� kamatemel�s, de az MNB-nek kicsit el kellene kezdeni h�teni a piacot valahogy...," mondta Bebesy D�niel, a Budapest Alapkezel� elemz�je.

Arra a k�rd�sre, h�ny MNB-kamatemel�s v�rhat� a m�rcius �ta t�rt�nt h�rom ut�n, a v�laszt ad� 18 elemz�b�l 11 azt v�laszolta, hogy a h�tf�ivel egy�tt m�g kett�. H�rman 3 vagy n�gy emel�st v�rnak, h�rom elemz� szerint a v�rt h�tf�i emel�s lesz az utols� �s egy elemz� szerint az MNB-alapkamat m�r nem emelkedik tov�bb.

A kamatok cs�kkent�s�nek kezdet�t az elemz�k z�me csak a j�v� �vre v�rja. Egy h�napja m�g sokan �gy gondolt�k, m�g az id�n fordulhat a kamatciklus.�

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK