A befektet�ket v�den� a PSZ�F

2008.06.20. 8:33

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) f�igazgat�ja vezet�i k�rlevelet adott ki a befektet�si v�llalkoz�sok �ltal�nos tartal�kk�pz�s�re vonatkoz�an, mert a t�kepiaci t�rv�ny 2007. december 1-j�n hat�lyba l�pett m�dos�t�sa nem tartalmaz egy�rtelm� szab�lyokat erre vonatkoz�an, csak a tartal�k fogalm�t eml�ti, an�lk�l, hogy m�rt�k�t meghat�rozn�.

A fel�gyelet azt a magatart�st tartja k�vetend�nek, amely els�sorban a befektet�k �rdekeinek v�delm�t veszi figyelembe, ez�rt �vatos osztal�kpolitik�t alkalmaz - der�l ki a PSZ�F honlapj�n k�zz�tett k�rlev�lb�l. A PSZ�F ez�rt k�v�natosnak tartja, hogy az eddig megk�pzett �ltal�nos tartal�kot ne fizess�k ki a tulajdonosoknak, azt csak a vesztes�g finansz�roz�s�ra haszn�lj�k fel a v�llalkoz�sok.

A vezet�i k�rlev�l c�lja a prudens m�k�d�s el�seg�t�se. B�r az abban foglaltaknak nincs k�telez� erej�k a fel�gyelt szervezetekre, megval�sul�sukat a fel�gyelet az ellen�rz�s sor�n figyelembe fogja venni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK