Banki �s c�ges h�rek �t�tt�k a Dow Jones-t

2008.06.19. 0:37

Szerd�n igen gyeng�n alakultak a New York-i r�szv�nypiacok. A New York-i �rt�kt�zsde f� mutat�ja �tmenetileg 12 000 pont alatt is volt, ilyen m�rcius 18-a �ta nem fordult el�, �s a z�r�s is h�romhavi m�lyponton �rte a mutat�t.

A New York-i �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a Dow Jones ipari �tlag (DJIA) szerd�n, v�gleges adat szerint 131,24 pontos, azaz 1,08 sz�zal�kos vesztes�ggel 12 029,06 ponton z�rt, 9,32 sz�zal�kkal a tavaly �v v�gi �rt�ke alatt. Tavaly 6,43 sz�zal�kot nyert. A Nasdaq piac �sszetett mutat�ja 28,02 ponttal, azaz 1,14 sz�zal�kkal 2429,71 pontra cs�kkent, 8,39 sz�zal�kkal elmaradva az �v v�gi �rt�k�t�l. Tavaly 9,81 sz�zal�kkal emelkedett. Az S&P 500-as 13,12 ponttal, azaz 0,97 sz�zal�kkal 1337,81 pontra s�llyedt, ez 8,89 sz�zal�kkal alacsonyabb az �v v�gin�l. Tavaly 3,53 sz�zal�kkal javult.

A bankok m�sodik napja szenvedtek, ez�ttal az�rt, mert a m�sodik sz�m� amerikai befektet�si bank, a Morgan Stanley 1,03 milli�rd doll�ros ad�zott eredm�nyt jelentett a m�jussal z�rult negyed�vr�l, 56 sz�zal�kkal kevesebbet az egy �vvel kor�bbi 2,36 milli�rdn�l. Nett� bev�tele 38 sz�zal�kkal cs�kkent, 6,5 milli�rd doll�rra. A visszaes�st m�r csak r�szben okozta a "nem els�rend� v�ls�g" - ink�bb k�vetkezm�nyszer�en, a gyeng�bb �rt�kpiaci forgalom hat�s�nak form�j�ban -, a nagyobb baj a bank �gyetlen�l megv�lasztott energiapiaci hat�rid�s befektet�seib�l sz�rmazott.

Az �ltal�nos kil�t�sokat is befelh�zte a FedEx Corp. csomagsz�ll�t� azzal, hogy 241 milli� doll�ros nett� vesztes�get jelentett a m�sodik negyed�vr�l, az egy �vvel kor�bbi, 610 milli� doll�ros ad�zott eredm�ny helyett. A visszaes�st ugyan f�k�nt egy egyszeri t�tel okozta - egy le�nyv�llalat n�vv�ltoztat�s�nak 891 milli� doll�ros adminisztr�ci�s k�lts�ge �s arculat�rt�k-le�r�sa -, mik�zben a c�g bev�tele a v�rtn�l jobban n�tt, de a befektet�ket elkeser�tette a c�g v�rtn�l j�val gyeng�bb �ves el�rejelz�se, amelyet a n�vekv� �zemanyag�rakkal �s a lass� gazdas�gi n�veked�ssel indokolt. A FedEx �s versenyt�rsa, a United Parcel Service Inc. teljes�tm�ny�t az �ltal�nos gazdas�gi aktivit�s j� fokm�r�j�nek tartj�k a t�zsd�n. Mindk�t r�szv�ny t�bb mint 2 sz�zal�kot vesztett.

A t�zsd�n elterjedt a v�rakoz�s, hogy a k�zelj�v�ben mind t�bb c�g fog bor�s profitfigyelmeztet�st kiadni a magas energia- �s nyersanyag�rak �s a gyenge gazdas�gi k�rnyezet miatt. Elemz�k szerint az S&P 500-as mutat�ban l�v� c�gek eredm�nye �tlagosan 9 sz�zal�kkal kevesebb a m�sodik negyed�vben, mint egy �vvel ezel�tt. �prilisban m�g csak �tlagosan 2 sz�zal�k k�r�li profitcs�kken�st j�soltak ezeknek a c�geknek. Az aut�gy�rak is vesztettek - a General Motors �s a Ford egyar�nt 6 sz�zal�k k�r�l - az aut�elad�sok e havi lassul�s�r�l megjelent adatok miatt.

A New York-i t�zsdez�r�s idej�n az eur� 1,5529 doll�r volt v�teli �rfolyamon Londonban, 0,0019 doll�rral dr�g�bb a keddi k�s�in�l, 6,38 sz�zal�kkal er�sebb a doll�rhoz k�pest, mint tavaly �v v�g�n. Napk�zben is alig mozdult az eur�/doll�r ar�ny, mert a befektet�k bizonytalanok a kamatkil�t�sok fel�l, mind az eur��vezetben, mind a tengerent�l.