Sokan 9 sz�zal�kra v�rj�k az alapkamatot

2008.06.19. 17:04

Konszenzuss� er�s�d�tt a londoni elemz�i k�z�ss�gben a h�tf�i negyed sz�zal�kpontos magyarorsz�gi kamatemel�s �s a 9 sz�zal�kon tet�z� MNB-kamatszint, s�t, az �prilisi b�rki�raml�si adatok cs�t�rt�ki k�zl�se ut�n megjelent az els� olyan citybeli el�rejelz�s is, amely 9 sz�zal�k felett tet�z� jegybanki szigor�t�si ciklust sem z�r ki.

Ez ut�bbit a Dresdner Kleinwort - a Dresdner bankcsoport londoni befektet�si r�szlege - adta ki cs�t�rt�k�n, kiemelve, hogy a k�zszf�r�ban �prilisban m�rt 12,8 sz�zal�kos �ves �sszevet�s� brutt�b�r-emelked�s a harmadik, t�z sz�zal�k feletti tizenk�t h�ra sz�molt havi b�remelked�s volt egym�s ut�n.

R�ad�sul a m�rciusi 9 sz�zal�kr�l �prilisban 10 sz�zal�kra gyorsult a versenyszf�r�ban is az �ves brutt�b�r-n�veked�s, �s az �sszgazdas�gi b�rki�raml�si n�vekm�ny is 10,6 sz�zal�k volt az el�z� h�napban m�rt 9,9 sz�zal�k ut�n, meredeken meghaladva a 9,1 sz�zal�kos londoni konszenzust.

A londoni Dresdner-elemz�k szerint a legut�bbi fejlem�nyek - k�zt�k a foglalkoztat�s ad�teher-cs�kkent�s�nek ellens�lyoz�s�ra fontol�ra vett esetleges j�v� �vi �faemel�s - ism�t felfel� hat� infl�ci�s nyom�st gerjesztenek, �s er�teljesen indokoln�nak egy negyed sz�zal�kpontos kamatemel�st a Monet�ris Tan�cs k�vetkez� �l�s�n, valamint m�g egyet "nem sokkal ut�na".

A tov�bbra is magas energiak�lts�gek, a politikai bizonytalans�g, valamint az esetleges j�v� �vi �faemel�s mind olyan jelent�s kock�zati t�nyez�, amely arra k�nyszer�theti az MNB-t, hogy a Dresdner - �s a londoni elemz�i k�z�ss�g eg�sze - �ltal jelenleg 9 sz�zal�kon v�rt kamattet�z�sen t�l is szigor�tson, v�lt�k cs�t�rt�k�n a Dresdner Kleinwort londoni elemz�i.

T�bb nagy londoni befektet�si h�z m�r a konszenzust jelent�sen meghalad� m�jusi infl�ci�s adatok ut�n emelte magyarorsz�gi kamat-el�rejelz�s�t, de 9 sz�zal�k feletti progn�zist egyel�re - a cs�t�rt�ki Dresdner-j�slatig - nem adtak.

A JP Morgan szerint 9 sz�zal�k lesz a tet�

A JP Morgan bankcsoport londoni befektet�si r�szlege negyed sz�zal�kpontot hozz�adott az �ltala eddig val�sz�n�s�tett idei magyar jegybanki kamattet�z�si szinthez, �s 9 sz�zal�kos MNB-kamatot v�r a harmadik negyed�vre.

A JP Morgan szerint val�sz�n�, hogy a k�vetkez� kamatemel�st m�r ebben a h�napban v�grehajtja a magyar jegybank.

A Merill Lynch szerint j�v�re j�n az enyh�t�s

A Merrill Lynch is felfel� korrig�lta �j londoni el�rejelz�s�ben a magyarorsz�gi jegybanki kamatszintre adott j�slat�t: a h�z az eddigi 8,50 sz�zal�k helyett most m�r szint�n 9,00 sz�zal�kos MNB-kamattal sz�mol 2008 v�g�n, �s h�tf�re negyed sz�zal�kpontos kamatemel�st val�sz�n�s�t.

A c�g londoni elemz�i szerint j�v�re enyh�t�s k�vetkezik, de az �ltaluk v�rtn�l kisebb m�rt�k�: a Merrill Lynch az eddigi progn�zisaiban szerepl� 7,00 sz�zal�k helyett most 7,50 sz�zal�kos MNB-kamatot v�r 2009 v�g�re.

A c�g az eg�sz k�z�p-eur�pai EU-t�rs�gre emelte kamatprogn�zisait, �s ennek egyik f� okak�nt az �ltala most m�r val�sz�n�s�tett eur��vezeti jegybanki kamatemel�st nevezte meg.

A Merrill Lynch szerint az EKB eln�k�nek nemr�giben tett kem�ny hangv�tel� nyilatkozata nyom�n nagy es�llyel val�sz�n�s�thet� az eur��vezeti kamatszint 4,25 sz�zal�kra emel�se a jelenlegi 4,00 sz�zal�kr�l.

A c�g szerint "eddig sem volt messze az 50 sz�zal�kt�l" annak az es�lye, hogy az EKB-kamatciklus 4,50-4,75 sz�zal�kig folytat�dik tov�bb, de most m�r ez a val�sz�n�s�g is "egy�rtelm�en 50 sz�zal�k felett van".

Az eur��vezeti szigor�t�st m�s nagy londoni h�zak is j�solj�k.

A JP Morgan cs�t�rt�ki el�rejelz�se szerint az EKB j�liusban, az amerikai Federal Reserve szeptemberben v�grehajt egy negyed sz�zal�kpontos kamatemel�st, az infl�ci�s v�rakoz�sok kord�ban tart�sa v�gett.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK