K�zel 120 milli�t t�vedett egy br�ker

2008.06.19. 8:48

Alig 120 milli� doll�ros t�ved�st k�vetett el egy br�ker a Morgan Stanley bankh�zn�l, Londonban, amikor ennyivel �rt�kelt t�l egy k�t�si poz�ci�t a p�nzpiacon. Az alkalmazottja nev�t nem tette k�zz� a bank, csak annyit jelentettek be, hogy nyugd�jazt�k, �s �rtes�tett�k az illet�kes hat�s�got.

A hiba m�g m�jusban t�rt�nt, de csak most hozt�k nyilv�noss�gra, miut�n a bels� ellen�rz�s �szrevette. A bankh�z a t�bbi bankhoz hasonl�an a Societe Generale-n�l t�rt�n nagy �rt�k� sikkaszt�s ut�n meger�s�tette a br�kerek kontrollj�t-k�z�lte az azta.hu.

Az eset nem j�tt j�l a banknak, amely komoly vesztes�geket volt k�nytelen elk�nyvelni az amerikai ingatlanfinansz�roz�si v�ls�g nyom�n. A vesztes�ges gazd�lkod�s elker�l�se �rdek�ben a bank sz�mos �rt�kes ingatlan�t�l v�lt meg az ut�bbi h�napokban.

A Morgan Stanley m�sodik negyed�ves nyeres�ge alig haladta meg az egymilli�rd doll�rt, ami a tavalyinak a fele, mik�zben a bev�telek 40 sz�zal�kkal estek, mert az �gyfelek elfordultak a befektet�si bankokt�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK