Kamatemel�si v�rakoz�s er�s�ti a forintot

2008.06.19. 9:46

Lend�letes er�s�d�snek indult a forint a kamatemel�si v�rakoz�sokat igazol� re�lkereset adat hat�s�ra, cs�t�rt�k d�lel�tt negyed t�zkor 241,60/70 forinton jegyezt�k az eur�t a budapesti bankk�zi kereskedelemben az el�z� nap d�lut�ni 243,30/40 ut�n.�Cs�t�rt�k d�lut�n� a forint elkezdte�megk�zel�teni a 240 forint/eur�s �rfalyamszintet, ami az MNB n�hai intervenci�s s�vhat�ra. 15 �ra 45-kor egy eur��rt 240,66 forintot adtak a keresked�k.

Az eur�pai nyit�s el�tt 243,50 forint magass�g�ban tart�zkodott az �rfolyam, majd forint gyeng�l�ssel indult a nap �s 244,00 forintig ment el.

A janu�r-�prilisi re�lkereset alakul�s l�tt�n azonban a piac igazolva l�tta kamatemel�si v�rakoz�sait, ami lend�letes forint er�s�d�st ind�tott meg - mondt�k keresked�k. A doll�rt 155,25/35 forinton jegyezt�k cs�t�rt�k reggel a szerda d�lut�ni 157,10/20 ut�n.

Barcza Gy�rgy, a K&H vezet� elemz�je a szerint forint er�s�d�s�t a jegybanki politika hiteless�g�nek k�sz�nheti. Az olyan gazdas�gi hat�sokra, miont a v�rtn�l magasabb brutt� b�radat, illetve kor�bban a becs�ltn�l nagyobb infl�ci� azt sejteti, hogy az eredeti 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�lkit�z�shez k�pest m�dosult p�ly�ra cs�szhat haz�nk gazdas�ga. Ezt azonban az MNB szigor� �s konzekvens l�p�seivel igyekszik megg�tolni.

M�r szinte minden londoni elemz� k�sz t�nyk�nt kezeli a 9 sz�zal�kos jegybanki alapkamatot, �s Barcza v�lem�nne az, hogy a 3 h�napos kamatk�t�sek alapj�n ak�r 9,5 sz�zal�kig is folytathat�dhat a kamat emel�se.�Az elm�lt h�napok d�nt�si pedig�hitelt adnak a jegybanki politik�nak, ez�rt a befektet�k nem tartanak att�l, hogy az infl�ci� el�rt�ktelen�ti valut�nkat. �gy viszont a magas kamat miatt a forint kedvez� befektet�ss� v�lik, ez az oka az er�s�d�snek.

A h�t elej�n a t�r�k jegybank emelt kamatot, aminek k�vetkezt�ben a l�ra anal�g m�don kezdett er�s�ni, az�ta mintegy 2 sz�zal�kot javult a kor�bbi�eur��rfolyamhoz k�pest. A befektet�k a forint poz�ci�j�t teh�t a t�r�k l�r��val anal�g m�don �rt�kelik.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK