H�rom�ves cs�cson a j�an/doll�r �rfolyam

2008.06.17. 14:13

Mi�ta K�na 2005 j�lius�ban elt�r�lte deviz�ja doll�rhoz r�gz�tetts�g�t, m�g nem volt ilyen er�s a j�an USA-doll�rhoz viszony�tva. Az USD/j�an-�rfolyam 6,8918-ig ment el, ami azt jelenti, hogy jelenleg mintegy 20 sz�zal�kkal kevesebb j�ant adnak egys�gnyi amerikai deviz��rt, mint alig�h�rom �ve.

Az �rfolyam cs�csd�nt�se nem mellesleg egybeesik az USA �s K�na k�z�tti kereskedelmi, gazdas�gi t�m�j� egyeztet�s �jabb fordul�j�ra val� k�sz�l�d�ssel. A k�nai �rfolyampolitika rendre a f� t�ma szokott lenni a hasonl� magas szint� k�toldal� megbesz�l�seken. Az Egyes�lt �llamok r�gebb �ta deviz�ja f�l�rt�kel�s�re s�rgeti K�n�t, ezt azonban nem kiz�r�lag �s els�sorban saj�t �rdekeivel, hanem a k�nai t�rsadalmi stabilit�shoz val� sz�ks�gess�g�vel indokolja - �rja a BBC.

Az ut�bbi id�ben azonban m�r f�leg Eur�pa b�r�lta K�n�t, mivel az eur� j�anhoz viszony�tott �rfolyama - a doll�r�val ellent�tben - tov�bb er�s�d�tt. A doll�rral szembeni rekordban annak is van szerepe, hogy a megugrott infl�ci� miatt K�na hajlik arra, hogy deviz�ja fel�rt�kel�dj�n - v�li elemz�k. Egy�bk�nt sz�mos �zsiai orsz�g j�r el hasonl�an, �s hagyja deviz�j�t er�s�dni az �zemanyag �s �lelmiszer dr�gul�s�t n�mileg tomp�tand�.

Egy�b kifog�sok

A mostani, k�tnapos USA-K�na tal�lkoz�n val�sz�n�leg az energia �s a kereskedelem �llnak majd az egyeztet�sek f�kusz�ban. Washingtonban azt is gyan�tj�k, hogy Peking bizonyos szab�lyoz�saival diszkrimin�lja a k�lf�ldi v�llalatokat, tov�bb�, hogy az �zsiai orsz�g nem tesz meg mindent a k�lf�ldi t�rsas�gok szabadalmainak, szellemi tulajdon�nak v�delm�ben. Persze, az USA gazdas�gi neh�zs�geire hivatkozva K�na mostan�ban k�nnyebben tudja elutas�tani az eff�le szemreh�ny�sokat.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK