Z�r�sra nyeres�gben maradt New Yorkban a t�zsde

2008.06.11. 0:22

Kedden a New York-i t�zsde DJIA mutat�ja 12284,80 ponton, 0,04 sz�zal�k nyeres�ggel, m�g a Nasdaq piac composite indexe 2448,94 ponton, 0,43 sz�zal�k vesztes�ggel z�rt. Az eur� t�zsdez�r�skor 1,5452 doll�rt �rt, az arany �ra 869,40 doll�rig ereszkedett.

A DJIA sokat vesztett nap k�zbeni cs�cs�r�l. Nyeres�g�ben a Coca Cola �s a Citibank r�szv�nye j�tszott jelent�s szerepet, el�bbi annak hat�s�ra, hogy az olaj�rak m�rs�kl�d�se j� hat�ssal lesz a v�llalat eredm�nyire (a pap�r �rfolyama 4,7 sz�zal�kos dr�gult �rt el), a Citibank r�szv�ny�t viszont a Lehman felmin�s�tette.

Az olaj�r cs�kken�se ugyankkor az energiaipari pap�rok olcs�bbod�s�t v�ltotta ki, a Chevron �rfolyamvesztes�ge el�rte a 2,6 sz�zal�kot is. Az olajr�szv�nyekt�l a stabil ipari r�szv�nyek fel� fordultak a befeketet�k, de a gy�gyszeripari pap�rok ez alkalommal nem voltak ezek k�z�tt.

A f� New York-i t�zsdei mutat�kat kedden a keresked�s f�lidej�n�l kett�s hat�s mozgatta: az olaj ism�telt dr�gul�sa, illetve a Fed eln�ke, Ben Bernanke kijelent�se: a bank ellen�ll az infl�ci� emelked�s�nek, azaz kamatemel�sre is sor ker�lhet. A p�nz�gyi pap�rok ek�zben j�l tartott�k magukat.

A t�zsde DJIA mutat�ja 0,4 sz�zal�kos nyeres�gbe ker�lt, a Nasdaq Composite viszont k�zel 0,2 sz�zal�kos vesztes�gbe. A DJIA-t olyan r�szv�nyek dr�gul�sa nyomta fel, mint a Citibank(+3,5 sz�zal�k), illetve a JPMorgan Chase(+4,4). Az olaj �ra meglehet�sen ingadozott, de k�zelebb j�rt a 135 doll�rhoz, mint - mik�pp a nap kor�bbi r�sz�ben - a 132-134 doll�rhoz..