Privatizált az NVT

2008.06.11. 17:57

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) mai ülésén összesen 27 napirendi pontot tárgyalt. Többek között intézkedett a Balatoni Hajózási Zrt.-ben lévő, 48,99 százaléknyi szavazati arányt megtestesítő állami részvénycsomagról, döntött az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó egyes társasági részesedések hasznosításának átengedéséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére, és nem hagyta jóvá a Szerencsejáték Zrt. számára az új internetes játékrendszer megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését -írja az NVT hivatalos sajtóközlemyénye.A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatójának előterjesztése alapján hozta meg határozatait az alábbi témákban - írja az NVT hivatalos közleménye.

 

Döntött a Tanács az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó egyes társasági részesedések hasznosításának átengedéséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére. A határozat alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) részére hasznosításra adják át a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht., a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kht., a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht., a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft., az EDUCATIO Kht., a Magyar Cirkusz és Varieté Kht., a Nemzeti Táncszínház Kht., a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. és a  Nemzeti Színház Zrt. állami tulajdonú társasági részesedéseit. 

Döntött a Vagyontanács a Balatoni Hajózási Zrt.-ben lévő 48,99 százaléknyi szavazati arányt megtestesítő állami részvénycsomag ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról a Kormány 2064/2008. (V.29.) határozata alapján. A Magyar Köztársaság Kormánya rendelkezett arról, hogy az érintett önkormányzatok menetrendi személyhajózással, a komp- és révközlekedéssel, a közösségi használatú vízi létesítmények (strandok, közforgalmú kikötők) karbantartását elősegítő kotróflotta működésével kapcsolatos feladatai ellátásának elősegítése céljából és tartós fenntartása, fejlesztése érdekében, a 48,99 százalék szavazati arányt megtestesítő állami részvénycsomagot a Balatoni Hajózási Zrt.-ben tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatok tulajdonába adja ingyenesen, meglévő részesedésük arányában. Az átvevő önkormányzatok egyetemleges kötelezettséget vállalnak többek között arra, hogy a részvények átadását követően a Balatoni Hajózási Zrt. átadáskori alaptőkéjét 576 millió Ft-tal megemelik. Továbbá az is vállalják, hogy az alaptőke megemelésében - eltérő megállapodásuk hiányában a Balatoni Hajózási Zrt.-ben meglévő tulajdoni hányadaik arányában - kizárólag ők vesznek részt. Az átvevő önkormányzatok azt is vállalják, hogy a tőkeemelésen túl az ingyenes átruházási szerződés megkötésétől számított 4 éven belül a Balatoni Hajózási Zrt. részére további   1,424 milliárd Ft tőkejuttatást biztosítanak. A Szerencsejáték Zrt. Új Tulajdonosi Programban történő részvételének konkrét feltételrendszere jóváhagyásáig és a szerencsejátékokkal kapcsolatos hosszú távú stratégia kialakításáig a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács nem tartja időszerűnek az új internetes játékrendszer megvalósítását. A Tanács ezért nem hagyta jóvá a Szerencsejáték Zrt. az új internetes játékrendszer megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését. 

Döntött a Tanács az MNV Zrt. portfoliójába tartozó erdőgazdasági társaságok egységes számviteli, ügyviteli, szakmai és vezetői információs rendszerének kialakításáról 

Taggyűlésen kívüli határozatban adott tulajdonosi hozzájárulást az NVT a Gödöllői Királyi Kastély Kht. KMOP-3.1.1/E-2008-0002 azonosító számú, Gödöllői Királyi Kastély komplex fejlesztése című projektnek.  

A Tanács alapítói határozatot adott ki az alábbi cégek részére többek között a 2008. évi üzleti terv elfogadásával kapcsolatban: Agrárgazdasági Vagyonkezelő Kft., Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft., VITUKI Kht., Fűzfői Szennyvíz Szolgáltató Kft., Hungalu-Service Kft., PRIV-DAT Kft. 

A Vagyontanács alapítói határozatot adott ki a Nemzeti Lóverseny Kft., és a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. számára többek között a társaságok 2007. évi beszámolójának elfogadásáról, ügyvezetőinek választásáról.  

Az NVT alapítói határozatot adott ki a Magyar Posta Zrt. részére, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok megválasztása, illetve a társaság alapító okiratának módosítása tárgyában. 

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mai ülésén közgyűlési mandátumot adott ki az alábbi cégek számára: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Balatoni Halászati Zrt., Reorg Zrt. Részletesebb tájékoztatást a társaságok adnak a közgyűlést követően.   

Átengedte a Vagyontanács az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó Design Terminál Kht. társasági részesedésének hasznosítását a Magyar Szabadalmi Hivatalnak. 

Megtárgyalta a Tanács Bercel Község Önkormányzatának vételi és ingyenes tulajdonba adási kérelmét. 

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács áttekintette a 2007. szeptember 25. és 2007. december 31. között az ÁPV Zrt.- hez került társasági részesedések átadás-átvételét. 

Rendelkezett a Vagyontanács az MNV Zrt. könyvvizsgálójának kiválasztásához nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról. 

Döntött a Tanács a Budapest, VI. ker. Andrássy út 125. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat bírálati határidejének meghosszabbításáról, ártárgyalás tartásáról. 

Döntött a Vagyontanács az Országgyűlési Biztos Hivatala által székházként használt ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről. A határozat értelmében a Tanács hozzájárult a Budapest, V. kerület, Nádor u. 22. (Tüköry u. 5.) ingatlan Belváros-Lipótváros önkormányzati tulajdoni hányadának, valamint az V. kerület Dorottya u. 8. és V. kerület Hold u. 17. szám alatti állami tulajdonú ingatlanok cseréjéhez. 

Jóváhagyta a Tanács az SZT/26980 sz. MALÉV részvény-adásvételi szerződés 5.12.4. pontja alapján a CIB Bank Zrt.-vel kötött kölcsönszerződés meghosszabbítását. 

A Tanács jóváhagyta az MNV Zrt. vagyon-nyilvántartási szabályzatát. 

Az NVT tájékoztatót hallgatott meg a taszári volt katonai repülőtér hasznosítása tárgyában közzétett nyilvános piacfelmérő felhívásról. 

KAPCSOLÓDÓ CIKK