Hat�ron t�lra terjeszkedik a Garantiqa

2008.06.11. 13:54

�Bulg�ri�ban folytatott t�rgyal�sokat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a hat�ron t�li kezess�gv�llal�s lehet�s�geinek megismer�se c�lj�b�l. Bulg�ri�ban lefedetlen a garanci�lis p�nz�gyi szolg�ltat�i szegmens, ez�rt a t�rsas�g meg�llapodott a bolg�r bankszektor k�pvisel�ivel, hogy egy megval�s�that�s�gi tanulm�ny elk�sz�t�s�vel folytatj�k az egy�ttm�k�d�st. �

A hat�ron t�li terjeszked�s lehet�s�g�t vizsg�lja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. A t�rsas�g el�sz�r Bulg�ri�ban vizsg�lta meg a piacra l�p�s lehet�s�g�t. "Bulg�ria �g�retes piac, a Garantiqa pedig t�keer�s �s nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkez� szervezet, �gy minden felt�tel adott a terjeszked�shez �s az egy�ttm�k�d�shez" - nyilatkozta Radnai Gy�rgy a Hitelgarancia Zrt. vez�rigazgat�ja. A Sz�fi�ban l�trej�tt tal�lkoz�kon a m�sodik legnagyobb bolg�r bank, az OTP tulajdon�ban l�v� DSK Bank, a 2005. �ta t�bbs�gi MKB tulajdon� MKB Unionbank, valamint a p�nz�gyi tan�csad�k�nt m�k�d� Forem Consulting Bulgaria vezet�i fogadt�k a Garantiqa szakembereit.�

Az egyeztet�seken a hazai garanciapiacon piacvezet� szervezet ismertette az elk�pzel�seit,� a 2008-2011. k�z�tti id�szak strat�gi�j�nak r�szek�nt is megfogalmazott nemzetk�zi szinten zajl� garanciav�llal�s lehet�s�g�t. A t�rgyal�sok sor�n kider�lt, hogy fokozott piaci ig�ny mutatkozik egy olyan t�rsas�gra, amely szolg�ltat�saival el�seg�theti a helyi kkv-k finansz�roz�s�t. Jelenleg a garanci�lis p�nz�gyi szolg�ltat�i szegmens lefedetlen a d�lkelet-eur�pai �llamban, ugyanakkor a dinamikus �s stabil gazdas�gi n�veked�s fenntart�sa indokolja a bolg�r v�llalkoz�sok forr�shoz jut�s�nak el�seg�t�s�t.�

A t�rgyal�sok eredm�nyek�ppen a felek meg�llapodtak egy megval�s�that�s�gi tanulm�ny elk�sz�t�s�ben. A tanulm�ny megvizsg�lja az orsz�gban m�k�d� v�llalkoz�k sz�m�ra k�n�lt finansz�roz�s saj�toss�gait, illetve a megl�v� jogi k�rnyezetet. Ezt k�vet�en alak�that� ki a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. bolg�r v�llalkoz�sok sz�m�ra k�n�lt garanciaszolg�ltat�si tev�kenys�ge.

KAPCSOLÓDÓ CIKK