Simor: csak �rstabilit�st akarhat az MNB

2008.06.05. 18:48

Nem hisz�nk abban, hogy van k�zepesen elfogadhat� infl�ci�" - jelentette ki Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eln�ke cs�t�rt�k�n a Citibank rendezv�ny�n.�Szerinte, ha a piac k�teli, hogy az MNB elk�telezett az �rstabilit�s megval�s�t�s�ra a k�vetkez� 5-8 negyed�vben, akkor olyan v�rakoz�sok alakulhatnak ki, amelyek hosszabb t�vra is lehetetlenn� teszik az infl�ci� cs�kkent�s�t.

Az MNB eln�ke a nemzetk�zi p�nzpiaci folyamatok k�z�l a befektet�k kock�zati �tv�gy�nak cs�kken�s�t emelte ki. A vil�g jegybankjai a n�veked�s lassul�s�ra �s a n�vekv� energia- �s �lelmiszer�rakra reag�lva el�sz�r a likvidit�s b�v�t�s�vel �s monet�ris laz�t�ssal azaz kamatcs�kkent�ssel reag�ltak, majd a helyzet stabiliz�l�d�sa ut�n �s a n�veked�si lassul�s miatti f�lelmek mult�val az infl�ci� elleni harcra f�kusz�lnak - hangs�lyozta Simor.

A r�gi�s helyzetet elemezve azt �llap�totta meg, hogy az �gynevezett mened�k orsz�gok - Csehorsz�g, Lengyelorsz�g, ahol viszonylag gyors a n�veked�s �s kedvez� az egyens�ly - fel�rt�kel�dtek, �llampap�rjaik kock�zati fel�rai relat�ve cs�kkentek, ennek ellen�re Lengyelorsz�gban kamatot kellett emelni.

A s�r�l�keny orsz�gok k�z� sorolt Magyarorsz�gon, Rom�ni�ban �s T�r�korsz�gban - ahol a helyi deviz�k le�rt�kel�dtek, a kock�zati fel�rak megugrottak �s megindult a t�kekivon�s - jelent�sebb kamatemel�sre k�nyszer�ltek a jegybankok.

Magyarorsz�got s�r�l�kenny� teszi az alacsony gazdas�gi n�veked�s �s a tetemes, a brutt� hazai term�k (GDP) 35 sz�zal�k�ra r�g� nett� k�ls� ad�ss�g - mondta a jegybank eln�ke, hozz�t�ve, hogy a k�ls� ad�ss�gb�l ma m�r j�val nagyobb r�szt k�pvisel a lakoss�g illetve a bankok ad�ss�ga, mint az �llam�.

A kor�bbin�l kedvez�tlenebb infl�ci�s p�ly�t nemcsak k�ls� hat�sok, az olaj �s az energia, illetve az �lelmiszer�rak emelked�se okozza, b�r Simor k�z�lte, hogy a tavaly novemberi jelent�s �ta �prilisig, azaz az �j infl�ci�s progn�zisig az olaj eur�ban m�rt �ra 25 sz�zal�kkal n�tt, s az�ta tov�bbi 25 sz�zal�kkal.

Amikor tavaly novemberben 2009-re 3,6 sz�zal�kos infl�ci�t prognosztiz�lt a jegybank, akkor 2008-ra a versenyszf�ra brutt� b�rn�veked�st 7,8 sz�zal�kra v�rta - hangzott el. A friss, m�jusi MNB progn�zis szerint 2009-re az infl�ci� 4,2 sz�zal�k lesz, a brutt� b�rn�veked�s pedig 9 sz�zal�k.

A magyar gazdas�gnak vesztes�get okoznak a magasabb olaj�rak, mert cserear�ny roml�s k�vetkezik be, de nem sz�ks�ges, hogy ez a cserear�ny roml�s magasabb infl�ci�t, �s �r-k�lts�g infl�ci�s spir�lt gener�ljon, ami tov�bb rong�lja a magyar gazdas�g �llapot�t - magyar�zta Simor Andr�s, aki �gy v�lte, hogy az MNB k�pes g�tat vetni ennek az �r-k�lts�g spir�lnak, amivel hosszabb t�von seg�ti a magyar gazdas�got.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK