Nem emelkedik az infl�ci�s c�l

2008.06.05. 15:50

Nem val�sz�n� a magyarorsz�gi infl�ci�s c�l emel�se, s�t ha egy�ltal�n m�dos�tj�k, ink�bb cs�kkent�s v�rhat�, �ll az egyik vezet� londoni gazdas�gi el�rejelz� c�g �j elemz�s�ben.

A 4cast nev�, p�nz�gyi int�zm�nyeknek - k�zt�k jegybankoknak - makro-el�rejelz�sekkel szolg�l� londoni elemz� csoport v�lem�nye szerint bizonyos piaci aggodalmakat keltettek a magyar p�nz�gyi vezet�k r�sz�r�l elhangzott azon nyilatkozatok, hogy az infl�ci�s c�l �gy�ben nem lesznek "dogmatikusok".

Az elemz�s szerint a h�z t�bb piaci kapcsolata "elkezdte annak lehet�s�g�t m�rlegelni", hogy a jegybank �s a p�nz�gyminiszt�rium nem a jelenlegi, 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�l emel�s�hez k�sz�ti-e el� a talajt.

A 4cast londoni elemz�i ugyanakkor nem gondolj�k, hogy "megvan a kock�zata a status quo megv�ltoztat�s�nak"; s�t szerint�k ink�bb a jelenlegi c�l lejjebb vitel�nek lehet�s�g�t �rdemes vizsg�lni.

Az elemz�s szerint az infl�ci�s c�l emel�se sem az MNB-nek, sem a p�nz�gyminiszt�riumnak nem hozna hasznot. A jegybank elveszten� hiteless�g�t, a miniszt�riumnak pedig m�g nagyobb k�zad�ss�g-sz�ml�t kellene �llnia a hossz� t�v� kamatok emelked�se miatt.

M�s nagy londoni h�zak mindazon�ltal az infl�ci�s c�l rendszeres t�ll�p�s�t is fontos hiteless�gi k�rd�snek tartj�k.

Meg kell �rizni a hiteless�get

A Goldman Sachs glob�lis p�nz�gyi szolg�ltat� csoport nemr�giben kiadott p�nz�gypolitikai el�rejelz�se szerint p�ld�ul ha a magyarorsz�gi infl�ci� 2009-ben is a c�l felett lesz, az azt jelenten�, hogy a magyar jegybank n�gy egym�st k�vet� �vben t�ll�pi c�lszintet, ami m�r hiteless�g-veszt�si kock�zattal j�r.

A h�z alapeseti forgat�k�nyve szerint ez�rt folytat�dni fog a magyarorsz�gi p�nz�gypolitikai szigor�t�s, �s az id�n 9 sz�zal�kon tet�zik a jegybanki kamatszint. A GS londoni elemz�i mindazon�ltal az ut�bbi hetek forinter�s�d�se nyom�n elismert�k, hogy e progn�zisra - legal�bbis a c�g �ltal j�solt tov�bbi gyors kamatemel�si sorozat id�z�t�s�re - lefel� mutat� kock�zatok hatnak.

A 4cast londoni elemz�se szerint ugyanakkor a piacok r�g�ta elfogadj�k, hogy Magyarorsz�g rendszeresen t�ll�pi az infl�ci�s c�lt - ugyanez �rv�nyes az eur��vezeti jegybankra (EKB) is -, �s a p�nz�gyminiszt�rium tudja, hogy a c�l tartalmaz valamelyes rugalmass�got k�ls� sokkok eset�re.

�gy nem sz�ks�ges emelni a c�lt az�rt, hogy legyen valamilyen p�tl�lagos mozg�st�r; ez a mozg�st�r most is megvan, �rvelnek a 4cast londoni elemz�i.

A h�z szerint ink�bb a c�l cs�kkent�s�t �rdemes megvizsg�lni. Ha Magyarorsz�g komolyan gondolja az eur��vezeti csatlakoz�st, akkor cs�kkentenie kell infl�ci�s c�lj�t, k�zel�tve azt az EKB 2 sz�zal�k alatti c�lj�hoz, ugyan�gy, ahogy Szlov�kia tette a csatlakoz�s el�tti �vekben.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK