Felfel� nyitott a BUX

2008.06.05. 9:13

Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 40,44 pontos emelked�ssel, 22 259,44 ponton nyitott cs�t�rt�k�n, ami a legut�bbi, szerdai z�r� �rt�k�hez k�pest 0,18 sz�zal�kos er�s�d�s.

Sarkadi Szab� Korn�l, a Cashline vezet� elemz�je szerint a keresked�s elej�n ereszked� �rfolyamok v�rhat�k, �m d�lut�n nem z�rhat� ki egy kisebb pozit�v korrekci�, amennyiben napk�zben kedvez� h�rek vagy makrogazdas�gi adatok l�tnak napvil�got.

Az elemz� elmondta, hogy t�bb frontr�l v�rhat�k piacbefoly�sol� inform�ci�k. A befektet�k legink�bb a p�nz�gyi szektorral kapcsolatos �jabb h�rekre figyelnek, de emellett fontosak lehetnek az Egyes�lt �llamokban megjelen� makrogazdas�gi adatok, valamint a Bank of England �s az Eur�pai K�zponti Bank kamatd�nt� �l�se is. Hozz�tette, hogy kamatv�ltoztat�s egyik bankt�l sem v�rhat�, de az �l�st k�vet� komment�rok fontos �zeneteket tartalmazhatnak a piacok sz�m�ra.

Nyugat-Eur�pa cs�kken�ssel nyitott

Cs�t�rt�k reggel a nyugat-eur�pai r�szv�nypiacok enyhe es�ssel kezdtek a k�t nagy k�zponti bank kamatd�nt�se el�tt.

Az elemz�k azzal sz�molnak, hogy az EKB 4,0 sz�zal�kon tartja az ir�nyad�, k�thetes refinansz�roz�si kamatminimum�t, �s a Bank of England (BoE) sem v�ltoztat az 5,00 sz�zal�kos kamatszinten.

A TeliaSonera r�szv�nyei t�bb mint 6 sz�zal�kkal emelkedtek azut�n, hogy a France Telecom v�teli sz�nd�k�t jelentette be az �szak-eur�pai t�vk�zl�si c�gre.

A nyersolaj �r�nak a hord�nk�nti 122 doll�ros szintre t�rt�n� s�llyed�se �s egyes f�m�rak es�se lefel� nyomta az energetikai �s a b�nyaipari c�gek jegyz�s�t.

A legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300-as mutat�ja a nyit�s ut�n f�l �r�val 0,13 sz�zal�kos cs�kken�ssel 1312,27 pontn�l tartott. Az index szerd�n is esett 1,3 sz�zal�kkal.��

Cs�t�rt�k�n a londoni �rt�kt�zsde f� mutat�ja, az FTSE-100 t�bb mint 4 pontos nyeres�ggel kezdett, de f�l �ra m�lva 5,0 pontos vesztes�gben volt.

A frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 t�bb mint 11 pontos nyeres�ggel indult, de f�l �ra m�lva 8,7 pont volt a vesztes�ge.

P�rizsban a CAC-40 t�bb mint 2 pontos nyeres�ggel nyitott, de f�l �ra m�lva 6,3 pontos cs�kken�sben volt.

Negat�vban z�rt Jap�n

A toki�i �rt�kt�zsde f� mutat�ja 0,65 sz�zal�kkal esett cs�t�rt�k�n a z�r�sra, mivel a nyersolaj �r�nak es�se kedvez�tlen�l befoly�solta a Mitsubishi Corp. �s m�s keresked�h�zak jegyz�s�t. A bankok pap�rjai is s�llyedtek az amerikai p�nzint�zeteket �vez�, esetleges lemin�s�t�s�k miatti aggodalmakra. A jap�n �llamk�tv�nyek hozam�nak emelked�se is rontotta a r�szv�nypiaci hangulatot.

A 225 v�logatott r�szv�ny Nikkei mutat�ja cs�t�rt�k�n 94,45 pontos, azaz 0,65 sz�zal�kos es�ssel 14 341,12 ponton fejezte be a napot. Szerd�n 226,40 pontos, azaz 1,59 sz�zal�kos nyeres�ggel 14 435,57 ponton z�rt, 5,70 sz�zal�kkal alacsonyabban az �v v�gin�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK