Apr�t emelkedett a BUX

2008.06.05. 17:01

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 77,41 pontos, 0,35 sz�zal�kos emelked�ssel, 22 296,41 ponton z�rt cs�t�rt�k�n.

A r�szv�nypiac forgalma 9,35 milli�rd forint volt, a vezet� r�szv�nyek a Mol kiv�tel�vel enyh�n er�s�dtek az el�z� napi z�r�shoz k�pest.

Ill�s L�szl�, a Quaestor �rt�kpap�r Zrt. elemz�je szerint a pesszimista nyit�s a szerdai amerikai p�nzpiaci hangulat eredm�nye volt.

Az elemz� hozz�tette: a n�met ipari makrogazdas�gi adatok tov�bb gyeng�tett�k a BUX-ot. Emellett az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) eln�ke, Jean-Claude Trichet tov�bb h�t�tte az eur�pai �rt�kpap�rpiacokat azzal a kijelent�s�vel, hogy nem z�rhat� ki egy esetleges kamatemel�s.

�gy a t�zsd�n kiv�r�si hangulat uralkodott, vagyis "pozit�v stagn�l�s" jellemezte a negat�v nyit�st k�vet�en a keresked�st. A Mol-pap�rokban tov�bbra sem b�znak a befektet�k, �gy ezt a negat�v �rfolyam-alakul�s is t�kr�zte.

Kuti �kos, a Cashline �rt�kpap�r Zrt. elemz�je elmondta: a forgalom nagyon alacsony volt, ugyanakkor a Mol kiv�tel�vel a vezet� pap�rok n�mi �rfolyam-emelked�ssel z�rtak. K�l�n�sen figyelemre m�lt� az elemz� szerint, hogy a Richter-r�szv�nyek az osztal�kfizet�s ellen�re is n�velt�k �rt�k�ket.

Az OTP-r�szv�nyek �ra 1,45 sz�zal�kkal 6803 forintra er�s�d�tt, a bankpap�r forgalma 5,097 milli�rd forintot tett ki.

A Mol pap�rjaival 1,866 milli�rd forint�rt kereskedtek, a r�szv�nyek �ra 1,3 sz�zal�kkal 22�700 forintra cs�kkent.

A Richter-r�szv�nyek 32 450 forinton z�rtak, ami a legutols� z�r��rhoz k�pest 0,14 sz�zal�kos n�veked�s. A pap�r forgalma 581 milli� forint volt.

A Magyar Telekom-pap�rok 1,55 milli�rd forintos forgalommal 785 forinton z�rtak, ami 1,42 sz�zal�kkal magasabb, mint a tegnapi z�r��rt�k.

A kis �s k�zepes r�szv�nyek indexe, a BUMIX 14,41 ponttal, 0,57 sz�zal�kkal 2513,75 pontra gyeng�lt.

A CETOP20 3045,85 ponton z�rt, ami az el�z� napi z�r�hoz k�pest 18,56 pontos, azaz 0,61 sz�zal�kos er�s�d�s.

KAPCSOLÓDÓ CIKK