Bank�gyn�kk� v�lnak a post�sok

2008.06.04. 14:13

N�h�ny napja m�r aj�nlj�k a lev�lk�zbes�t�k �s a postafi�ki alkalmazottak a nyugd�jasoknak az Erste Bank �s a Magyar Posta k�z�s foly�sz�ml�j�t. Az aj�nlatot elfogad�knak nyugd�juk fel�t tov�bbra is k�zbes�tik, a post�sok pedig jutal�kot kapnak a szerz�d�sek�rt.

A Posta Nyugd�jsz�mla vezet�s�vel egy vagy k�t nyugd�jas b�zhatja meg a post�sokon kereszt�l az Erste Bankot, ha legal�bb az egyik�k nyugd�ja a foly�sz�ml�ra �rkezik. A sz�mlatulajdonosoknak a post�sok havonta egyszer, az �ltaluk megv�lasztott napon d�jmentesen h�zhoz viszik nyugd�juk legfeljebb 50 sz�zal�k�t.

A nyugd�j fennmarad� r�sz�t pedig bankk�rty�val felvehetik �s lev�s�rolhatj�k, �tutalhatj�k vagy lek�thetik a nyugd�jasok. A sz�ml�hoz kapcsol�d� bannkk�rty�val az Erste Bank p�nzkiad� automat�in�l kedvezm�nyes d�j mellett - 0,45 sz�zal�k + 45 forint helyett 0,40 sz�zal�k + 40 forint�rt - lehet k�zp�nzt felvenni.

A postai alkalmazottak egy-egy �j �gyf�llel k�t�tt szerz�d�s�rt 1000 forint, a sz�mla� haszn�lata est�n �jabb 1000 forint jutal�kot kapnak.

A sz�mla vezet�s��rt havi 199 forintot, a bankk�rty��rt �vi 990 forintot kell fizetni. Az els� �vi k�rtyad�jat azonban az augusztus k�zepe el�tt szerz�d�st k�t� �gyfeleknek elengedik. A sz�ml�hoz d�jmentes telebank- �s sms-k�rtya�r szolg�ltat�s j�r. A k�z�zemi d�jak csoportos �tutal�s��rt tranzakci�nk�nt 50 forintot, a k�rty�r�l t�rt�n� k�szp�nzfelv�tel�rt pedig a t�bbi Erste-k�rty�n�l alkalmazott d�jat kell fizetni.

Ez azt jelenti, hogy �tutal�si �s k�szp�nzfelv�teli d�jak n�lk�l a sz�mlahaszn�lat egy h�napra vet�tett d�ja 280 forint, �t k�z�zemi �tutal�ssal egy�tt pedig 530 forint.

A nyugd�jsz�ml�hoz hitelkeret is ig�nyelhet�. A sz�mlavezet�k legal�bb 25 ezer, legfeljebb 500 ezer forint, �m a havi nyugd�jn�l nem nagyobb �sszeg� hitelt vehetnek fel. A hitel kamata 22,45 sz�zal�k, teljes hiteld�jmutat�ja 26,69 sz�zal�k. A 75 �v feletti sz�mlavezet�knek a hitel felv�tel�hez kezes is sz�ks�ges.

�vi 100 ezerrel kevesebb� nyugd�jat�visz a posta

Sz�ts Ildik�, a Magyar Posta vez�rigazgat�ja a sz�mla bevezet�s�nek sz�ks�gess�g�t azzal indokolta, hogy �vente 100 ezer f�vel cs�kken az olyan nyugd�jasok sz�ma, akik postai k�zbes�t�ssel k�rik nyugd�juk kifizet�s�t. A Posta Nyugd�jsz�mla bevezet�s�vel azonban komoly es�ly�t l�tja, hogy a postai szolg�ltat�sok keret�ben tarts�k meg ezen �gyfelek jelent�s r�sz�t. Az Erste Bank �s a posta az idei �v v�g�re 20-25 ezer, �t �ven bel�l 200 ezer nyugd�jassz�mla megnyit�s�val sz�mol.

A Magyar Posta vez�rigazgat�ja a sajt�t�j�koztat�t k�vet�en azt is megeml�tette, hogy a t�rsas�g idei �ves bev�teli terve 180 milli�rd forint. Ebb�l 55 milli�rd forint v�rhat�an p�nz�gyi szolg�ltat�sokb�l sz�rmazik, melyb�l mintegy 2 milli�rd forintot tesz ki az Erste bankt�l varhat�an kapott jutal�k.

A posta �ltal k�n�lt banki szolg�ltat�sok jelenleg 326 fi�kban �rhet�ek el on-line �s 2300 helyen off-line. A post�kon banki szolg�ltat�sokat ig�nybe vev�k sz�ma t�ll�pi a 200 ezer. A bet�tek �s befektet�si jegyek �llom�nya el�rte a 100 milli�rd forintot. Emellett szem�lyi k�lcs�nt, hitelk�rty�t �s jelz�loghitelt is k�n�l az Erste Bank �s a posta.

Papp Edit, az Erste Bank eln�k-vez�rigazgat�ja jelezte, hogy tov�bb b�v�tik a k�t c�g egy�ttm�k�d�s�t, �s hamarosan mikrov�llalati sz�mlacsomagot is k�n�lnak majd a postahivatalokban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK