K�sz�l�d�ben az �jabb bankpiaci p�nik

2008.06.02. 12:37

Er�teljesen gyeng�ltek a banki r�szv�nyek h�tf�n a londoni �rt�kt�zsde igen korai keresked�s�ben azokra a h�rekre, hogy az angol�Bradford & Bingley bank m�g a h�ten�profitwarningot ad ki.

Ism�t�bankpiaci riadalom gyakorol mark�ns lefel� hat� nyom�st a brit bankr�szv�nyekre �s a fontra, miut�n a legnagyobb szakosodott brit jelz�logk�lcs�nz�, a Bradford & Bingley a m�r kor�bban bejelentett z�rtk�r� r�szv�nykibocs�t�son t�l v�ratlanul tov�bbi nagy ar�ny�, ez�ttal k�ls� t�kebevon�st jelentett be, egyben saj�t zuhan� r�szv�ny�rai miatt k�nyszer�en levitte a saj�t r�szv�nyeseknek aj�nlott �j pap�rok kibocs�t�si �r�t.

A londoni �rt�kt�zsde h�tf�i keresked�s�nek az els� perceiben a Bradford & Bingley �rfolyama 16 sz�zal�kkal esett, majd felf�ggesztett�k a c�g pap�rj�nak a keresked�s�t. A jelz�loghitelez� mag�val h�zta a banki r�szv�nyeket, �gy a keresked�s elej�n az Alliance & Leicester �rfolyama 6 sz�zal�kot meghalad� vesztes�gen volt, a HBOS k�zel h�t sz�zal�kkal esett.

A bank 23 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�t 179 milli� font�rt veszi meg a�TPG Capital befektet�i csoport, a Bradford & Bingley �gy jut friss t�k�hez. A Bradford & Bingley az els� n�gy h�napban 8 milli�s vesztes�get k�nyvelt el. A TPG 55 penny-t fizet r�szv�nyenk�nt, ami j�val alacsonyabb a kor�bbi 82 penny-s �rfolyamn�l - �rja az afp.com.

�sszeesett a B & B �rfolyama

A Bradford & Bingley k�z�lte azt is, hogy 258 milli� fontra sz�ll�tja le eredetileg 300 milli� fontosra tervezett z�rtk�r� - vagyis a m�r megl�v� r�szv�nyesi �llom�nynak fenntartott - �jr�szv�ny-kibocs�t�s�t, "tekintettel a roml� piaci k�r�lm�nyekre". Vas�rnap bejelentett�k, hogy eg�szs�gi �llapota miatt azonnali hat�llyal lemondott a Bradford & Bingley vez�rigazgat�ja, Steven Crawshaw.

A piaci k�r�lm�nyek roml�s�t mutatja, hogy csak h�tf�n, a d�lut�ni keresked�sig 26 sz�zal�kkal zuhant a c�g r�szv�nye a Londoni �rt�kt�zsd�n, 0,65 font k�rny�k�re. Az eredeti r�szv�nykibocs�t�si terv m�lt havi meghirdet�se �ta a B & B pap�rja 60 sz�zal�kot vesztett, a jelz�loghitel-int�zet piaci t�ke�rt�ke a jelenlegi �rfolyamon 350 milli� font, a 2006 m�rcius�ban m�rt 3,2 milli�rd fontos cs�cs helyett.

Megroggyant a font is

A k�lts�gekkel lesz�m�tolva �sszesen mintegy 400 milli� fontnyi �j bels� �s k�ls� t�kebevon�s h�r�re, valamint a brit ingatlanpiac egyre s�lyosabb recesszi�s jeleire nagyot zuhant h�tf�n a font �s az eg�sz brit bankszektor is.� A doll�r a londoni bankk�zi devizapiacon d�lut�nra j�val a korai keresked�sben m�rt 1,97 feletti �rfolyam al�, 1,9630 doll�r k�rny�k�re er�s�d�tt a fonttal szemben, de a nap folyam�n j�rt az 1,95-�s s�vban is. A font n�h�ny hete m�g a 2 doll�ros l�lektani k�sz�b felett volt.

A nagy brit bankok, p�ld�ul a Barclays �s a Royal Bank of Scotland, a korai keresked�sben 6-8 sz�zal�kos m�nuszban voltak, innen d�lut�nra 3-4 sz�zal�kos vesztes�gig kapaszkodtak vissza. E k�t lakoss�gi nagybanknak nem tett j�t a brit kereskedelmi fel�gyelet (OFT) azon bejelent�se sem, hogy kartellgyan� miatt vizsg�latot ind�tott a k�t p�nzint�zet ellen.

A t�zsde bankszekci�j�nak hangulat�t tov�bb rontott a Bank of England - a brit jegybank - h�tf�i bejelent�se, amely szerint a hasonl� felm�r�sek 15 �vvel ezel�tti kezdete �ta a legalacsonyabb szintre, 58 ezerre - az el�z� h�napr�l 8 sz�zal�kkal - s�llyedt �prilisban a brit ingatlanfinansz�roz�si piacon �jonnan j�v�hagyott jelz�loghitel-k�relmek sz�ma. Ez jelzi, hogy a folytat�d� nagybani likvidit�si ap�ly hat�sai egyre ink�bb �tsz�r�dnek a lakoss�gi szektorba, annak ellen�re, hogy a jegybank hatalmas likvidit�si injekci�val pr�b�lja �letre kelteni a piacot.

KAPCSOLÓDÓ CIKK