K�t �zletet is venne a Mol a CEZ-t�l

2008.06.02. 15:35

K�t �zleti �rdekelts�g�t tervezi eladni a Molnak a cseh CEZ villamos m�vek, amelynek a tavalyi �v v�ge �ta 7 sz�zal�kos r�szesed�se van a magyar k�olajipari v�llalatban. A cseh versenyhivatal (UOHS) honlapja szerint a Mol k�relmet ny�jtott be a cseh versenyhivatalhoz a k�t �rdekelts�g megv�s�rl�s�nak enged�lyez�s�re. Az egyik az I and C Energo, a m�sik az ENPROSPOL.

Az energiaipari ir�ny�t� �s szab�lyoz� rendszerekkel foglalkoz� I and C Energo bev�tele tavaly 1,57 milli�rd korona volt, ad�zott eredm�nye 95 milli� korona. Ezzel az energiaipari szolg�ltat� c�gek k�z�tt az �lvonalban van Csehorsz�gban. Az ENPROSPOL energiaipari tervez�si tan�csad�ssal foglalkozik.

Az Eur�pai Bizotts�g m�jus k�zep�n enged�lyezte a Mol �s a CEZ k�z�s c�g�nek l�trehoz�s�t. A k�t v�llalat tavaly augusztusban jelentette be a k�z�s beruh�z�st, g�zalap� er�m�vek �p�t�s�re. A vegyes v�llalat er�m�veket �s kapcsol�d� g�z-infrastrukt�r�t fog �p�teni Magyarorsz�gon, Szlov�ki�ban, Horv�torsz�gban �s Szlov�ni�ban.

A CEZ tavaly december 20-�n jelentette be, hogy megveszi a Mol r�szv�nyeinek 7 sz�zal�k�t. A m�g tavaly augusztusban al��rt strat�giai sz�vets�gi meg�llapod�s szerint a CEZ legf�ljebb 10 sz�zal�kot el�r� r�szesed�st szerezhet a Molban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK