Has�tott a Dow Jones

2008.04.01. 23:34

Az idei �v egyik legnagyobb emelked�s�t �rte el a New York-i t�zsde DJIA indexe: fellend�l�se a nap v�g�re meghaladta a 390 pontot, �gy 12654,36 ponton, 3,19 sz�zal�kos emelked�ssel z�rt. A Nasdaq piac composite mutat�ja 2362,75 ponton v�gzett, h�tf�h�z k�pest 3,67 sz�zal�kos javul�ssal.

A t�zsd�t a banki pap�rok r�p�tett�k egyre magasabbra: els�sorban az UBS �s a Lehman r�szv�nyei, amelyek 14-16 sz�zal�kkal is emelkedtek a nap folyam�n, de p�ld�ul a Citigroup r�szv�nye is t�bb mint 9 sz�zal�kkal �s a JPMorgan befektet�si bank� t�bb mint 8 sz�zal�kkal dr�gult.

A technol�giai piacon a Dell �s a Microsoft emelked�se jelentett nagyobb felhajt� er�t.
A nap fejlem�nye volt m�g a doll�r �rfolyam�nak er�s�d�se az eur�hoz k�pest - a t�zsdez�r�s idej�n 1,5597 doll�ron jegyezt�k az eur�t -, ami�a nyersanyag�rak cs�kken�s�t ind�totta el.

A�Wall Street a keresked�s v�ge el�tt h�rom �r�val gyakorlatilag fokozta a nap elej�n szerzett nyeres�g�t �s a t�zsde DJIA mutat�ja 2,4 sz�zal�k, a Nasdaq piac composite indexe 2,6 sz�zal�kos nyeres�gben �llt, els�sorban a p�nz�gyi r�szv�nyek ir�nti megn�tt bizalomnak k�sz�nhet�en.

A befektet�k m�r nagyj�b�l "be�razt�k" a p�nzpiaci zavarok miatt keletkezend� vesztes�geket a p�nz�gyi szektorban, ezen zavarok tov�bbi kihat�sait l�nyeg�ben nem is nagyon veszik tudom�sul a banki vesztes�gle�r�sokat �s �j t�kegyarap�t� r�szv�nykibocs�t�sokat k�vet�en.

Emelked�ssel nyitott a Wall Street: a New York-i t�zsde DJIA mutat�ja 0,45 sz�zal�kkal, a Nasdaq piac f� mutat�ja 0,79 sz�zal�kkal n�tt a keresked�s els� perceiben. A mutat�kat els�sorban a p�nz�gyi szektor h�zta fel, a Lehman Brothers �s a sv�jci UBS t�keemel�si terveinek kedvez� fogadtat�sa nyom�n.