M�g mindig a hitelk�rtya a sl�ger

2008.04.01. 8:30

Egyre t�bben haszn�lnak bankk�rty�t Magyarorsz�gon. Hasonl�an 2006-hoz, tavalyi is dinamikusan b�v�lt a magyar bankk�rtyapiac de n�tt a bet�ti k�rty�k �llom�nya is - der�l ki a Vil�ggazdas�gnak nyilatkoz� hitelint�zetek adataib�l.

A sl�gerterm�k m�g ma is a hitelk�rtya, egyre n�pszer�bb azonban k�tsz�mjegy� n�veked�ssel a bet�ti k�rtya. A Budapest Bank �ltal kibocs�tott lakoss�gi bet�ti k�rty�k sz�ma p�ld�ul �sszesen 380 ezer volt 2007-ben, ez 13 sz�zal�kos emelked�st mutat az el�z� �vi adatokhoz k�pest. A bank �ltal kibocs�tott hitelk�rty�k sz�m�ban ugyanakkor hozz�vet�leg 25 sz�zal�kos n�veked�st �rtek el egy �v alatt.

Az Erste szint�n a hitelk�rty�kn�l er�s�tette a poz�ci�it: az �ltala kibocs�tott ilyen t�pus� plasztikok sz�ma 53 ezerre n�tt, �gy majdnem k�tharmad�val meghaladja az egy �vvel kor�bbi darabsz�mot. Ugyanakkor az �sszes kibocs�tott k�rty�t tekintve is t�bb mint nyolc sz�zal�kkal b�v�lt.

A CIB Bankn�l a bet�ti k�rtya �llom�ny megk�zel�tette a 250 ezret, ez t�bb mint 28 sz�zal�kos emelked�s, a hitelk�rty�k sz�ma ugyanakkor tavaly n�mileg cs�kkent, az �sszes lakoss�gi k�rtya sz�ma �gy is t�bb mint 14 sz�zal�kkal, 372 ezer f�l� emelkedett.

Az MKB Bankn�l k�z�ltek szerint a c�ges k�rty�ik sz�ma �t�d�vel n�tt tavaly, �s k�zel 40 sz�zal�kos emelked�st regisztr�ltak a kiemelt �gyfeleknek j�r� plasztikokn�l is. A Budapest Bank �zleti K�rty�j�nak foly�s�tott �llom�nya 2007-ben is jelent�sen, 50 sz�zal�kkal n�tt - �rja a Vil�ggazdas�g.

KAPCSOLÓDÓ CIKK