Fi�ktelepp� alakul �t a Calyon Bank

2008.02.01. 17:19

A p�nzint�zet k�r�s�re visszavonta a Calyon Bank Magyarorsz�g Zrt. befektet�si szolg�ltat�si tev�kenys�g v�gz�s�re vonatkoz� enged�ly�t a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F). A fel�gyelet janu�rban enged�lyezte a Calyon Bank jegyzett t�k�j�nek 2 milli�rd forintra lesz�ll�t�s�t is, a jegyzett t�ke 2006 v�g�n 4,4 milli�rd forint volt.

A h�tt�rben az �ll, hogy a Calyon n�h�ny h�napja fi�ktelepk�nt tev�kenykedik Magyarorsz�gon, 2007. okt�ber 1-j�n eszk�z- �s forr�s�llom�ny�t is az �jonnan alap�tott Calyon Magyarorsz�gi Fi�ktelep�be helyezte �t. (A Calyon Bank m�rlegf��sszege 2006 v�g�n 220,38 milli�rd forint, brutt� hitel�llom�nya 16,66 milli�rd forint, bet�t�llom�nya 107,08 milli�rd forint volt.)

Olivier Joyeux, a fi�ktelep vez�rigazgat�ja a fi�ktelep indul�sakor hangs�lyozta: a jogi forma megv�ltoz�s�val a bank er�sebb� �s rugalmasabb� v�lik; seg�ts�g�vel tov�bb folytathatj�k addigi strat�gi�jukat, amelynek keretein bel�l magas hozz�adott �rt�k� struktur�lt finansz�roz�si �s t�kepiaci megold�sokat k�n�lnak �gyfeleik v�logatott k�re sz�m�ra.

A Calyon Bank Magyarorsz�g az 1992-ben alap�tott Cr�dit Lyonnais Bank Magyarorsz�g jogut�dja, neve 2004-ban v�ltozott Calyon Bankra, miut�n a Cr�dit Agricole bankcsoport 2003-ban felv�s�rolta a Cr�dit Lyonnais csoportot.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK