Egyre t�bb befektet� vesz k�lf�ldi �rt�kpap�rt

2007.07.10. 8:13

A k�lf�ldi b�rz�k szinte korl�tlan lehet�s�gei egyre t�bb hazai mag�nbefektet�t cs�b�tanak a hat�ron t�lra, a szakemberek szerint a k�vetkez� h�napokban �rdemes lehet sz�tn�zni a n�met blue chipek k�z�tt �s a t�vol-keleti r�szv�nypiacokon - �rja a Napi Gazdas�g.

A nemzetk�zi t�kepiacok ir�nti hazai �rdekl�d�s tov�bbra is t�retlen�l n�vekszik, egyr�szt a magyar piac sz�k�l�s�nek, m�sr�szt a k�lf�ldi b�rz�k szinte folyamatos emelked�s�nek k�vetkezm�nyek�nt. Az elm�lt h�napokban els�sorban a n�met �s az ismertebb amerikai blue chipeket kerest�k a magyar �gyfelek - k�z�lte Kov�cs P�ter, a Buda-Cash nemzetk�zi �zlet�g�nak vezet�je.

A tengerent�li b�rz�k n�pszer�s�g�g�t az ad�z�s kedvez�bb� v�l�sa is seg�tette - 20 sz�zal�kra cs�kkent az ad�kulcs, �s a vesztes�g szembe�ll�that� a nyeres�ggel -, tov�bb� az, hogy a hazai befektet�k egyre t�bb v�llalati h�rr�l, ha �gy tetszik, sztorir�l �rtes�lnek. Kov�cs szerint ez a tendencia a k�vetkez� h�napokban sem fog v�ltozni. Am�g a blue chipekkel �vi 20-30 sz�zal�kos hozamot el lehet �rni kisz�m�that� rizik� mellett, addig - k�l�n�sen a tapasztalatlanabb �gyfeleknek - nincs okuk kock�zatosabb ter�leten pr�b�lkozni.

Kov�cs P�ter szerint a hat�ron t�li befektet�s eset�ben, a sz�lesebb v�laszt�k mellett a devizakock�zat megoszt�sa is el�nyt jelent, sz�mos �gyfelet a forintgyeng�l�s miatti f�lelem vezet a k�lf�ldi piacok fel�. A t�kepiaci tapasztalattal nem rendelkez�, k�lf�ld�n szerencs�t pr�b�l� befektet�knek a szakember azt javasolja, hogy eleinte ismertebb c�gek r�szv�nyeit v�s�rolj�k, mindig haszn�ljanak vesztes�glimit�l� megb�z�sokat, �s ne k�ss�k le teljes t�k�j�ket egyetlen r�szv�nyben.

M�r� Tam�s, a Concorde elemz�je szerint az �gyfelek ma m�r egy�ltal�n nem z�rk�znak el a k�lf�ldi befektet�sekt�l, nem tekintik kock�zatosabbnak, mint a magyar r�szv�nyeket. S�t, sz�p sz�mmal akadnak befektet�k, akik eleve csak k�lf�ld�n fialtatj�k t�k�j�ket. A Concorde-n�l az elm�lt f�l �vben n�pszer�ek voltak a hat�ron t�li befektet�sek, els�sorban az orosz bankr�szv�nyeket �s a olajszektor szerepl�it, a n�met aut�gy�rt�kat �s a t�vol-keleti befektet�si alapokat v�s�rolt�k a mag�n�gyfelek.

Az elemz� v�rakoz�sai szerint ami er�s volt, az tov�bbra is er�s maradhat, alapvet�en nem dr�g�k sem a fejlett, sem a felt�rekv� r�szv�nyek. Egy ilyen emelked�s ut�n, amilyen az elm�lt f�l�vben v�gbe ment, azonban a tapasztalatok szerint jobb �vatosnak lenni - hangs�lyozta M�r�. A szakember szerint a k�vetkez� h�napokban j�l teljes�thetnek a t�vol-keleti piacok, �gymint K�na, Korea �s Hongkong.

Z�nkay Bal�zs, az Erste nemzetk�zi �zlet�g�nak vezet�je kiemelte: a mag�nbefektet�k sz�m�ra el�g mozg�st �s izgalmat hozott a hazai piac az ut�bbi h�napokban, �gy n�luk els�sorban az int�zm�nyi befektet�k aktivit�sa n�tt meg a k�lf�ldi r�szv�nypiacokon. Z�nkay hozz�tette, hogy az �j mag�n�gyfelek els�sorban nem a nyugati b�rz�ken pr�b�lnak szerencs�t, hanem sokkal ink�bb a r�gi�s t�zsd�ken: Rom�ni�ban, Bulg�ri�ban vagy Lengyelorsz�gban - �rja a Napi Gazdas�g.

KAPCSOLÓDÓ CIKK