Hern�di: Nincs �rtelme a Mol-OMV egyes�l�snek

2007.07.10. 13:55

Nincs �rtelme annak, hogy a r�gi� vezet� olajv�llalatai egym�ssal folytass�k a r�gi� olajipar�ban az elm�lt id�ben lezajlott konszolid�ci�t - jelentette ki Mosonyi Gy�rgy, a Mol vez�rigazgat�ja �s Hern�di Zsolt eln�k-vez�rigazgat�kedden �js�g�r�knak. A konszolid�ci� ugyanis a hat�konys�g n�vel�se n�lk�l semmit sem �r, ez pedig ezekben az esetekben nem val�sulna meg - tette hozz� Mosonyi.

Jelent�sen megv�ltozott az olajpiac helyzete a r�gi�ban, ami�ta elkezd�d�tt a konszolid�ci� folyamata. A mintegy 10 �ve elkezd�d�tt folyamata l�nyege ugyanis az volt, hogy a j�r�szt �llami tulajdon� nem hat�kony v�llalatokat vett�k meg, annak �rdek�ben, hogy piaci alap� versenyk�pes c�geket hozzanak l�tre. Am�g ugyanis 1998-1999-ben 12 doll�r volt egy hord� olaj �ra, addig jelenleg m�r 76 doll�r, �s a finom�t�son el�rhet� nyeres�g is a hord�nk�nti 1,5 doll�rr�l 5-6 doll�rra n�vekedett. Ez egy�bk�nt a gyakorlatban azt jelentette, hogy akkoriban egy finom�t�t j� esetben nullszald� k�rny�k�n lehetett m�k�dtetni.

Kit�rve a Mol-OMV egyes�l�s�re Mosonyi azt mondta: sok esetben 100 vagy t�bb mint 60 sz�zal�kos piaci r�szesed�st �rne el a k�t c�g, ami miatt megsz�nne a verseny. Hern�di Zsolt, a Mol eln�k-vez�rigazgat�ja hozz�tette: a Mol partners�gi egy�ttm�k�d�sben �rdekelt portf�li�elemek hasznos�t�s�ra, a felek k�lcs�n�s el�ny�re. A partneri t�rgyal�sok egy�bk�nt nem szakadtak f�lbe, b�r a h�r okozott n�mi zavart a piacon.

Mosonyi Gy�rgy �gy v�lte, ha az OMV-vel t�rgyalni kezden�nek a konszolid�ci�r�l, akkor befagyn�nak a Mol lehet�s�gei a tov�bbi n�veked�sre, mert mindenki azt v�rn�, mi lesz a megbesz�l�sek eredm�nye. A Mol viszont a saj�t strat�gi�ja alapj�n akarja a munk�t folytatni, s nem akar belemenni egy olyan besz�lget�sbe, amelynek a v�gs� c�lja a Mol megv�s�rl�sa. Nagyon j� partneri lehet�s�gek vannak p�ld�ul Pakiszt�nban, �s Oroszorsz�gban is p�ld�ul a kitermel�sben - hangzott el.

A jelenleg zajl� felv�s�rl�si harcr�l azonban nem besz�ltek a Mol vezet�i, mivel ahogyan Hern�di Zsolt, eln�k-vez�rigazgat� fogalmazott: mint menedzsment, nincsenek abban a helyzetben, hogy komment�lj�k a helyzetet, ez az igazgat�s�g dolga. �k azt vil�g�thatj�k meg, hogy a Molnak �letk�pes �s megval�s�that� strat�gi�ja van. A Molnak nagyon sok opci�ja van arra, hogy k�l�nb�z� eszk�z�k m�k�dtet�s�re m�s c�gekkel kooper�ljon, de az att�l f�gg, hogy melyik milyen m�rt�kben n�veli a hat�konys�got.

A t�rsas�g saj�t r�szv�nyv�s�rl�sair�l annyit az�rt el�rultak a Mol-vezet�k, hogy az olajv�llalatok t�bbs�ge haszn�lja azt a technik�t, hogy az elm�lt �vekben keletkezett t�bbletp�nzt r�szv�nyv�s�rl�sokkal juttatja vissza a tulajdonosoknak. A Mol eset�ben pedig ez az�rt volt indokolt, mert a c�g szabad eszk�zei el�rt�k a 1,5 milli�rd doll�rt, amihez hasonl� k�szp�nzzel csak a BP rendelkezett a vil�gon.

Azt azonban nem k�z�lt�k, hogy most mekkora a szabad p�nzeszk�z�k �sszege, s azt sem, hogy mennyi p�nze van a Molnak akviz�ci�kra, csak annyit mondtak, hogy nem jelent a t�rsas�g sz�m�ra gondot egy nagyobb felv�s�rl�s.

KAPCSOLÓDÓ CIKK