Nyolc sz�zal�k marad a jegybanki alapkamat

2007.04.23. 13:00

Tov�bbra is 8 sz�zal�k marad a jegybanki alapkamat - d�nt�tt h�tf� kora d�lut�ni �l�s�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. Az elemz�k t�bbs�ge szerint id�n �v v�g�ig 6,75 sz�zal�kra, j�v� �v v�g�ig 6,00 sz�zal�kra cs�kken az alapkamat.

Egy 25 b�zispontos kamatcs�kkent�sr�l sz�l� javaslatot t�mogat� szavazat mellett sz�letett az alapkamat 8 sz�zal�kos szinten�tart�s�r�l sz�l�hat�rozat - k�z�lte Simor Andr�s, a jegybank eln�ke a d�nt�st k�vet� sajt�t�j�koztat�n.

Simor Andr�s hozz�tette: javult a befektet�k kock�zati hajland�s�ga, ez�rt, ha az infl�ci�s folyamatok megengedik, akkor a monet�ris tan�cs lehet�s�get l�t az ir�nyad� kamat m�rs�kl�s�re.

A jelenlegi tud�sunk szerint a k�z�pt�v� infl�ci�s c�l el�r�s�nek megval�s�t�s�hoz nem l�tunk ellentmond�st a megl�v� �rfolyams�v �s az infl�ci�s c�l k�z�tt - hangs�lyozta a jegybankeln�k, �m szerinte nem z�rhat� ki, hogy k�s�bb v�ltozik a helyzet.

A jegybankeln�k elmondta: a Magyar Nemzeti Bank �s a P�nz�gyminiszt�rium st�bja m�r t�rgyal a m�lt cs�t�rt�k�n Az eur�hoz vezet� �ton c�m� nemzetk�zi konferenci�n felvetett javaslatair�l, �s azok k�z�s javaslatk�nt ker�lnek majd a korm�ny, illetve a parlament el�.

Simor Andr�s �gy v�lekedett, hogy a jegybanknak nincs sz�ks�ge h�rom aleln�kre, k�t aleln�kkel is tud m�k�dni, ezek az aleln�k�k azonban olyan ter�letek�rt kell hogy feleljenek, amelyek a monet�ris tan�cs d�nt�seinek el�k�sz�t�s�ben kulcsszerepet kapnak.

Az eln�k lesz�gezte azt is, hogy a jegybank nem �l semmilyen javaslattal a konferenci�n elhangzott ind�tv�nnyal kapcsolatban, miszerint sz�ks�g lenne egy, a k�lts�gvet�si folyamatok main�l nagyobb fok� ellen�rz�s��rt felel�s k�lts�gvet�si hivatalra.

Az eur� esetleges 2010-2014 k�z�tti magyarorsz�gi bevezet�s�t feszeget� k�rd�sre elmondta: van konzult�ci�, besz�lget�s a korm�ny �s a jegybank k�z�tt, de most nem spekul�lna semmilyen id�pontra, hogy mikor lenne szerencs�s bevezetni az eur�t.

A b�rek alakul�s�r�l azt mondta, hogy nem tudni, mi mozgatja a v�rakoz�sokat meghalad� b�remel�seket. Simor Andr�s felvetette, az el�zetesen v�rt b�ralakul�shoz k�pest a magasabb szintet indokolhatja az, hogy feh�redik a gazdas�g, azaz a szigor�bb t�rsadalombiztos�t�sij�rul�k-nyilv�ntart�s kapcs�n olyan �j munkav�llal�k jelenhetnek meg a munkaer�piacon, akiket kor�bban nem tartottak nyilv�n.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK