Az ezerforintos a hamis�t�k kedvence

2007.04.16. 15:35

A leggyakrabban hamis�tott bankjegy Magyarorsz�gon tov�bbra is az 1000 forintos, amely az els� negyed�vben az �sszes hamis�tv�ny 74 sz�zal�k�t tette ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szak�rt�i 2007 els� negyed�v�ben 2725 darab, a forgalomb�l lefoglalt forintbankjegy-hamis�tv�nyt vizsg�ltak, 2467 eset kapcs�n - der�l ki az MNB els� negyed�vi jelent�s�b�l.

Ez a mennyis�g - az el�z� negyed�vi �tmeneti cs�kken�st�l eltekintve - megfelel a kor�bbi id�szakok �tlag�nak, a k�szp�nzforgalom biztons�g�t nem zavarja.

A forintbankjegyeket nyomdai elj�r�ssal tov�bbra sem hamis�tj�k, az �sszes vizsg�lt hamis�tv�nyt valamilyen irodai sokszoros�t� eszk�zzel (sz�nes f�nym�sol�val, nyomtat�val) �ll�tott�k el�.

Az MNB Nemzeti K�szp�nzszak�rt�i K�zpontj�nak (NKK) szak�rt�i �sszesen 812 darab k�l�nb�z� valutahamis�tv�nyt vizsg�ltak az els� negyed�vben. A hamis valut�k 89 sz�zal�ka eur�, 8 sz�zal�ka doll�r, 3 sz�zal�ka egy�b valuta volt. A hamis eur�bankjegyek el�fordul�sa tov�bbra sem jelent�s - �llap�tja meg a jelent�s.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK