Lez�rult a Mol-r�szv�nyek �rt�kes�t�se

2006.12.01. 17:06

Lez�rult p�nteken az �llami tulajdon� Mol-r�szv�nyek lakoss�gi r�szv�nyig�nyl�si id�szaka, a v�gleges �rt�kes�t�si �rat december 6-�n hat�rozz�k meg - k�z�lte az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Zrt. p�nteken.

A lakoss�gi �rt�kes�t�s sor�n �rv�nyesen ig�nyelt �sszes r�szv�ny allok�ci�ja, a r�szv�nyek, valamint a maximum �r �s a v�gleges �r k�z�tti k�l�nb�zet j�v��r�sa 2006. december 11-�n val�sul meg.

A felaj�nlott 1 893 476 darab Mol-r�szv�nyt a mag�nbefektet�k nem jegyezt�k le teljes eg�sz�ben, a fennmarad� r�szv�nycsomagot az �PV Zrt. a Budapesti �rt�kt�zsd�n aukci�s �rt�kes�t�s keret�ben �rt�kes�ti december 6-�n.

Az �PV Rt. tulajdon�ban l�v�, a Mol alapt�k�j�nek 1,73 sz�zal�k�t kitev� Mol-r�szv�nycsomag �rt�kes�t�se november 21-�n kezd�d�tt. A mag�nszem�ly befektet�k a 25 500 forintos maximum �r teljes megfizet�s�vel, k�rp�tl�si jegyek felhaszn�l�s�val, illetve 2000 forintos �rkedvezm�ny ig�nybev�tel�vel adhattak le r�szv�nyig�nyl�st.

A lakoss�gi �rt�kes�t�s sor�n ig�nyelt r�szv�nyek pontos darabsz�m�t a jegyz�sek teljes k�r� feldolgoz�s�t k�vet�en, v�rhat�an december 5-�n k�zlik.

KAPCSOLÓDÓ CIKK