Rugalmas bet�takci� a Budapest Bankn�l

2006.08.01. 15:14

Viszonylag magas, 7,25 sz�zal�kos bet�ti kamatot k�n�l a Budapest Bank (GE Money Bank) az Augusztus bet�tsz�ml�n elhelyezett, lek�tetlen megtakar�t�sok teljes �sszeg�re. R�ad�sul az �gy elhelyezett �sszeg hozama ak�r 8 �vig is mentes�lhet a kamatad� al�l.

Az augusztus 1-j�n indul� lakoss�gi bet�takci� keret�ben a bank a lej�rat n�lk�li, folyamatos kamatoz�s� Augusztus bet�tsz�ml�n elhelyezhet� �sszeg minimum�t nem hat�rozza meg, �gy a 7,25 sz�zal�kos kamatot a bet�t �sszeg�t�l f�ggetlen�l, minimum kamatk�nt garant�lja �gyfeleinek, legal�bb az idei �v v�g�ig.

Az Augusztus bet�tsz�mla tov�bbi el�nye, hogy hosszabb t�von, kedvez� piaci k�rnyezet eset�n a p�nzint�zet az el�re meghirdetett 7,25 sz�zal�kot meghalad� m�rt�k� kamatot is fizethet a bet�tesek r�sz�re.

A Budapest Bank az �j bet�ti konstrukci�t augusztust�l havonta, a h�nap bet�tsz�ml�ja n�ven hirdeti meg. A bank speci�lis megtakar�t�si term�ke a befektet�si jegyek rugalmass�g�t �tv�zi a bet�ti megtakar�t�sok kisz�m�that�s�g�val.

Az �gyfelek a sz�mlanyit�s h�napj�ban tetsz�leges �sszeget helyezhetnek el a sz�ml�n, s a k�vetkez� h�napt�l korl�toz�s n�lk�l, b�rmikor, b�rmilyen �sszeghez hozz�f�rhetnek bet�tsz�ml�jukr�l, amely emellett jelent�s kamatel�nyt k�n�l sz�mukra oly m�don, hogy a bank az augusztusi 7,25 sz�zal�kos indul� kamatot legal�bb az �v v�g�ig minimum kamatk�nt garant�lja.

Az Augusztus bet�tsz�mla �j konstrukci� egyar�nt alkalmas r�vid �s hossz� t�v� megtakar�t�sok kezel�s�re. A kamat elsz�mol�s�ra az �gyfelek ig�nye szerint a sz�mla lez�r�sakor, vagy a 8 �ves kamatperi�dus v�g�n ker�l sor, ami azonban a sz�ml�n elhelyezett �sszeghez t�rt�n� hozz�f�r�st nem korl�tozza.

Az Augusztus bet�tsz�mla tov�bbi k�l�nlegess�ge, hogy a sz�ml�n elhelyezett bet�t els� kamatelsz�mol�sa - amely a sz�mla z�r�sakor, vagy a 8 �ves kamatperi�dus v�g�n esed�kes - kamatad�-mentes.

KAPCSOLÓDÓ CIKK