T�bb sz�z nyugd�jsz�mla a HVB Bankn�l

2006.01.31. 18:11

H�rom h�t alatt t�bb sz�z, a magyarorsz�gi nyugd�jrendszer negyedik pill�r�t alkot� nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t (nyesz) nyitottak a HVB Bankn�l, �s jelent�s sz�m� �gyf�l k�rt t�j�koztat�st a bank fi�kjaiban �s telefonos �gyf�lszolg�lat�n�l - k�z�lte kedden a p�nzint�zet.

A HVB Bank a jelent�s �rdekl�d�st annak tulajdon�tja, hogy a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla (nyesz) hi�nyt p�tol. Eddigi tapasztalataik alapj�n az �gyfelek jobban b�znak abban, hogy rendszeresen kisebb �sszegeket meg tudnak takar�tani, mint abban, hogy egy nagyobb �sszeget elhelyezzenek a sz�ml�n.

A HVB Bank els�k�nt tette lehet�v�, hogy az �rdekl�d�k megk�ss�k a sz�ml�k megnyit�s�r�l sz�l� szerz�d�s�ket. A bankok k�z�l t�bben is tervezik a nyesz bevezet�s�t, egyel�re azonban mind�ssze egyetlen bankn�l, a HVB-n�l nyithat� nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla.

A p�nzint�zet ezres nagys�grend� nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla nyit�s�ra sz�m�t id�n, �s sz�ml�nk�nt 150 ezer-200 ezer forint elhelyez�s�t v�rja. Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti �rt�kt�zsde eln�ke id�n t�bb mint 10 milli�rd forint megtakar�t�s�t v�rja a sz�ml�kon.

Nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla nyit�s�ra 2006. janu�r elseje �ta ny�lik lehet�s�g. Az �v elej�n hat�lyba l�pett t�rv�ny szerint a sz�ml�n elhelyezett �sszeget a sz�mlatulajdonos k�l�nb�z� �rt�kpap�rokba - jelz�loglev�lbe, �llampap�rba, befektet�si jegybe, illetve r�szv�nybe �s banki bet�tekbe - fektetheti.

A Nyugd�j-el�takar�koss�gi Programhoz �llami t�mogat�s is t�rsul, ami az �ves befizetett �sszeg 30 sz�zal�ka, azonban legfeljebb 100 ezer forint, amivel a befektet�seken el�rt hozam megemelkedik. A Nyugd�j-el�takar�koss�gi Program keret�ben elhelyezett megtakar�t�sok hozama minden esetben mentes�l az �rfolyamnyeres�g-ad� al�l. A sz�mlavezet�si d�j a HVB Bankn�l 2 ezer forint + az �rt�kpap�r sz�ml�n nyilv�ntartott �ves �tlagos �llom�ny 0,1 sz�zal�ka �vente. A d�j teljes �sszege legal�bb 2 ezer forint, de legfeljebb az �rt�kpap�r sz�ml�n nyilv�ntartott �ves �tlagos �llom�ny 1 sz�zal�ka lehet �vente.

A HVB Bank Nyugd�j-el�takar�koss�gi Programja k�t r�szb�l, egy p�nzsz�ml�b�l �s egy �rt�kpap�rsz�ml�b�l �ll, ezek nyit�sa az �sszevont sz�mlaszerz�d�s megk�t�se ut�n lehets�ges. A HVB Bankn�l nyugd�j-el�takar�koss�g keret�ben a jogszab�ly adta sz�les lehet�s�gek alapj�n saj�tsz�ml�s �llampap�r, saj�tsz�ml�s jelz�loglev�l, t�zsdei jelz�loglev�l, z�rt v�g� befektet�si alapok (t�kegarant�lt alapok), ny�lt v�g� alapok, hazai t�zsdei r�szv�nyek, illetve l�tra sz�l� �s lek�t�tt bet�tek egyar�nt el�rhet�ek. A sz�mlavezet�si d�j 1 sz�zal�k, a tranzakci�k d�jai megegyeznek a kond�ci�s list�ban szerepl� norm�l d�jakkal.

Baranyai D�vid, a HVB Bank Lakoss�gi �s Kisv�llalati �zlet�g �rt�kes�t�si Igazgat�s�g�nak �gyvezet� igazgat�ja a szolg�ltat�s bemutat�sakor hangs�lyozta, hogy a Nyugd�j-el�takar�koss�gi Program megjelen�s�vel egy olyan �j megtakar�t�si form�val b�v�lnek a takar�koskod�k lehet�s�gei, amely eddig sosem l�tott szabads�got ad a befektet�si form�k egy�ni megv�laszt�s�ban, s �gy hozz�j�rul a lakoss�g �ltal�nos p�nz�gyi ismereteinek b�v�t�s�hez, valamint befektet�si tudatoss�g�nak �s �ngondoskod�s�nak fokoz�s�hoz.

Tov�bbi el�nyk�nt eml�tette, hogy a Nyugd�j-el�takar�koss�gi Program jelent�s m�rt�kben k�pes �szt�n�zni a hazai t�kepiac fejl�d�s�t, a lakoss�g r�szv�nytart�si ar�ny�t, s �gy hossz� t�von a magyar k�z�pv�llalatok t�k�hez jut�si es�lyeit �s t�zsd�re l�p�s�t is el�seg�ti.

KAPCSOLÓDÓ CIKK