Az MFB lehet a magyar v�llalkoz�k bankja

2006.01.31. 12:50

A korm�ny a Magyar Fejleszt�si Bank "erny�je" alatt egys�ges int�zm�nyrendszert hozna l�tre, amely egyebek mellett a magyar v�llalkoz�k sz�m�ra hitelterm�keket biztos�tana, �s kezeln� az uni�s t�mogat�sokat. A fejleszt�si bankr�l sz�l� t�rv�ny m�dos�t�s�ra vonatkoz� javaslat legkor�bban a parlament k�vetkez� �l�sszak�n ker�lhet napirendre.

A korm�ny keddi �l�s�n arr�l d�nt�tt, hogy kialak�tja azt az egys�ges int�zm�nyrendszert, amely a magyar v�llalkoz�k sz�m�ra hitel-, t�ke- �s garancia-term�keket biztos�t �s az uni�s t�mogat�sokat is kezeli - k�z�lte K�ka J�nos gazdas�gi miniszter a kabinet keddi �l�se ut�n. A sz�nd�kok szerint a Magyar Fejleszt�si Bank v�lik a magyar v�llalkoz�k bankj�v�.

K�ka elmond�sa szerint most is sok sz�z milli�rd forintnyi hitel, �s rengeteg uni�s p�nz �ll a v�llalkoz�sok rendelkez�s�re, ut�bbi 2007-t�l, �vente h�rom-n�gyszerese lesz a mostaninak. A forr�sokhoz azonban nagyon sok helyen lehet hozz�jutni, a v�llalkoz�k nagy r�sze nem is tudja, hol f�rhetne hozz� a piacon l�v� p�nzhez.

"Sokkal kevesebb kht.-ra, vezet�re �s fel�gyel� bizotts�gra �s sokkal t�bb szolg�ltat�sra van sz�ks�g a kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok sz�m�ra" - fogalmazott a gazdas�gi miniszter, aki szerint a v�ltoztat�ssal sok sz�zmilli� forintos azonnali, �s t�bb milli�rdos hossz� t�v� megtakar�t�s �rhet� el.

A korm�ny d�nt�tt arr�l, hogy a Magyar V�llalkoz�sfejleszt�si Kht.-t, a region�lis t�mogat�s-k�zvet�t�s int�zm�nyeit �s minden olyan int�zm�nyt, amely eddig a v�llalkoz�i t�ke- �s egy�b p�ly�zati t�mogat�sokban seg�dkezett, "a Magyar Fejleszt�si Bank erny�je al� teszi". "�gy alakul ki a magyar v�llalkoz�sok bankja, ez lesz a Magyar Fejleszt�si Bank �j defin�ci�ja" - mondta K�ka J�nos.

Az �rintett int�zm�nyek - amelyek egy r�sze �sszeolvad - tulajdonosi, fel�gyeleti kontrollj�t �tveszi majd az MFB. A fejleszt�si bankr�l sz�l� t�rv�ny m�dos�t�s�ra vonatkoz� javaslat legkor�bban a parlament k�vetkez� �l�sszak�n ker�lhet napirendre.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK