J� �zletet k�t�tt Rom�ni�ban az Erste Bank

2006.01.30. 13:00

Az osztr�k Erste Bank jelent�s fel�rat fizetett a Banca Comerciala Roman��rt (BCR), �m ezzel is n�velte es�ly�t a versenyt�rsak megel�z�s�re K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban - id�zte elemz�k v�lem�ny�t h�tf�n a Dow Jones h�r�gyn�ks�g.

Az Erste Bank a BCR 61,88 sz�zal�k��rt 3,75 milli�rd eur�t fizetett, ez a BCR k�nyv szerinti �rt�k�nek ar�nyosan az 5,8-szerese. De az osztr�k p�nzint�zet hossz� tapasztalata a t�rs�gben, tov�bb� a rom�niai n�veked�si potenci�l lehet�v� teszi a gyors megt�r�l�st, mondj�k elemz�k.

Az Erste Bankot �s az Unicredito-HVB t�rs�gi tev�kenys�g�t int�z� Bank Austri�t �s a Raiffeisen Bankot els�sorban az k�l�nb�zteti meg nyugati versenyt�rsaikt�l, hogy azokn�l kor�bban k�nyszer�ltek t�ll�pni a hazai piacon, �s ahelyett, hogy m�sik biztons�gos, de verseng� piacra mentek volna, kelet fel� indultak. �gy az Erste Banknak szinte behozhatatlan tapasztalata van a t�rs�gben, �s tudja, hogyan kell volt �llami bankokat piaci jelleg�v� tenni.

A rom�niai fel�r mindenekel�tt az ottani lehet�s�geket jelzi. A 2007-ben az Eur�pai Uni� tagj�v� v�l� Rom�ni�ban a lakoss�gi hitel�llom�ny 2,9 milli�rd eur�nak felel meg, ez a brutt� hazai term�k (GDP) 4,5 sz�zal�ka, mik�zben az eur��vezeti �tlag 48,5 sz�zal�kos.

Az Erste Bank 2000-ben m�g csak a k�nyv szerinti �rt�k 1,6-szoros�t fizette a cseh takar�kp�nzt�r�rt, a Cesk� Sporiteln��rt. A fel�rak azut�n fokozatosan n�ttek a magyar Postabankon �s a Slovensk� Sporiteln�n �t a vajdas�gi Novosadska Bank�ig, amely m�r a k�nyv szerinti �rt�k 3,3-szoros�ba ker�lt az Erste Banknak, kor�bban tavaly.

Az osztr�k p�nzint�zet azonban ad�zott eredm�ny�b�l m�r csaknem k�tszer annyit termel K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban, mint otthon. A tavalyi els� kilenc h�napban a k�zel 510 milli� eur�s ad�zott eredm�nyb�l 342 milli� sz�rmazott a t�rs�gb�l. Az ar�ny �s vele a profit most tov�bb n�het, �ppen a BCR miatt, amely - 21 sz�zal�kos rom�niai piaci r�szesed�se r�v�n - t�bb�-kev�sb� dikt�lhatja a kamatk�l�nb�zet�t, jutal�kait.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK