Ukr�nok� lehet a Bank Burgenland

2006.01.25. 14:46

Hat p�ly�z� k�z�l m�r csak n�gy maradt versenyben a Bank Burgenland�rt folytatott harcban, �s a magyar p�ly�z� az es�lytelenebbek k�z�tt van - �rja az osztr�k Die Presse c�m� napilapra hivatkozva a Vil�ggazdas�g. Gy�ztest v�rhat�an m�rciusban hirdetnek majd.

A n�gy es�lyes k�z�l az osztr�k napilap a kev�sb� es�lyesek k�z� sorolja a budapesti Equilor br�kerh�zat - amelynek sz�nd�kai nem ismertek - �s egy ismeretlen d�n csoportot, amelynek �l�n az Ausztri�ban j�l ismert Michael Tojner kock�zatit�ke-befektet� �ll.

A legnagyobb es�lyt az ukr�n Ukrpodsipnik �s az Illicsa ac�lkonszern konzorcium�nak adj�k a piaci szerepl�k, mondv�n, amennyiben az �r d�nt, akkor az ukr�nok� lesz a szerz�d�s. Az �ltaluk k�n�lt 140 milli� eur�s v�tel�r ugyanis - amelyhez tov�bbi sz�zmilli� eur�s t�keemel�st �g�rtek - t�bb mint a bank eddigi privatiz�ci�s t�rt�net�ben b�rmikor �g�rt �sszeg. Az ukr�nok a v�s�rl�ssal egy olyan bankkoncesszi�hoz juthatnak, amely az eg�sz Eur�pai Uni� ter�let�n �rv�nyes. Ezenk�v�l az eisenstadti p�nzint�zettel finansz�rozhatj�k majd kiterjedt kereskedelmi tev�kenys�g�ket.

A�m�sik nagy es�lyes Grawe m�r k�t bank tulajdonosa, ez�rt a burgenlandi hitelint�zetet els�sorban biztos�t�sai �s �rt�kpap�rjainak kereskedelm�hez, valamint kelet-eur�pai terjeszked�s�nek ugr�deszk�jak�nt szeretn� felhaszn�lni. Ha siker�lne cs�kkentenie az ad�k�telezetts�geit a Bank Burgenland mintegy 200 milli� eur�s vesztes�g�vel, akkor igen magas �rat is meg�rne neki a hitelint�zet. Tov�bbi k�rd�s, vajon bevonn�-e a tranzakci�ba az �ltala 47 sz�zal�kban birtokolt karintiai Hypo Alpe-Adria bankot, amely az �sszes kor�bbi privatiz�ci�s tenderen indult.

KAPCSOLÓDÓ CIKK