Tov�bb cs�kken a di�khitel kamata

2006.01.25. 14:01

A di�khitelnek a�2005/2006-os tan�v tavaszi szemeszter�re �rv�nyes kamatl�ba az el�z� f�l�vi 11,25 szazal�kr�l�10,22 sz�zal�kra cs�kken -�t�j�koztatta az [origo]-t �ri Andr�s, a Di�khitel K�zpont kommunik�ci�s igazgat�ja. A v�laszthat� havi hitel�sszeg tov�bbra is 15, 21, 25 vagy 30 ezer forint.

A Di�khitel K�zpont Igazgat�s�ga janu�r 23-i �l�s�n 10,22 sz�zal�kra cs�kkentette a hallgat�i hitel tavaszi szemeszterre �rv�nyes kamat�t. A tavaly szeptemberi 0,7 sz�zal�kost kovet� mostani�1,03�sz�zal�kos kamatcs�kkent�st az tette lehet�v�, hogy a Di�khitel K�zpont az elm�lt tanulm�nyi f�l�vben kedvez�bb felt�telekkel tudott forr�sokat bevonni.

A di�khitelez�s rendszer�t ugyanis 2001-ben �gy alak�tott�k ki, hogy az ne az �llami k�lts�gvet�st�l f�ggj�n, hanem a p�nz- �s t�kepiacr�l t�rt�njen a forr�sok bevon�sa.

�ri Andr�s az [origo]-nak elmondta, hogy a di�khitel kamat�nak meg�llap�t�si m�dja jogszab�lyban r�gz�tett. A kamat m�rt�k�t�tanulm�nyi f�l�venk�nt hat�rozz�k meg, �s nagys�ga els�sorban att�l f�gg, hogy a Di�khitel K�zpont milyen k�lts�gek mellett jutott forr�sokhoz az el�z� szemeszterben.

A kamatb�l a Di�khitel K�zpont nyeres�gre nem tesz szert, �m hossz� t�von biztos�tania kell a di�khitelez�s rendszer�nek �nnfenntart� m�k�d�s�t. A kommunik�ci�s igazgat� t�j�koztat�sa szerint a di�khitelnek a�most kezd�d� szemeszterre �rv�nyes 10,22 sz�zal�kos kamata 7,48 sz�zal�k forr�sk�lts�gb�l, 0,8 sz�zal�k m�k�d�si k�lts�gb�l �s 1,94 sz�zal�k kock�zati pr�miumb�l �ll �ssze.

Hangs�lyozta, hogy a di�khitelez�s forr�saihoz kapcsol�d� �llami garanciav�llal�s jelent�sen cs�kkenti a Di�khitel K�zpont forr�sk�lts�geit. Ez teszi lehet�v�, hogy a Di�khitel kamata a szabad felhaszn�l�s� forinthitelek kateg�ri�j�ban a piaci szintn�l j�val kedvez�bb legyen, m�g �gy is, hogy a hitelny�jt�s kock�zata igen magas. Ugyanis nincs j�vedelemvizsg�lat, �s nem kell fedezet sem, aminek k�sz�nhet�en ez az egyetlen hitelforma, amely a fels�oktat�sban tanul�k sz�m�ra szabadon el�rhet�.

�ri Andr�st�l megtudtuk, hogy a Di�khitel K�zpont �ltal�ban csup�n 0,1-0,2 sz�zal�kkal magasabb�hozamok mellett �rt�kes�ti k�tv�nyeit a hasonl� �llampap�rokn�l. Ezen fel�l a hallgat�i hitelez�si rendszer m�k�dtet�s�re a k�zpontnak egy�b kedvez� hitelforr�sok, p�ld�ul�az Eur�pai Befektet�si Bank (EIB) 100 milli� eur� nagys�g� hitelkerete is rendelkez�s�re �ll.

A di�khitel-t�rleszt�s rendszer�t ez�rt �gy alak�tott�k ki, hogy a kiemelten kedvez� felt�teleket biztos�t� els� k�t t�rleszt�si �v ut�n is csup�n a k�t �vvel kor�bbi �tlagos havi j�vedelem 6 sz�zal�k�t kelljen a mindenkori havi t�rleszt�sre ford�tani.

A Di�khitel K�zpont tapasztalatai alapj�n e felt�telek mellett a hitelek t�rleszt�se nem jelent komoly gondot. Ezt j�l jelzi, hogy a t�rsas�g t�bb mint 70 ezer t�rleszt�sre k�telezett �gyfel�b�l a 2 sz�zal�kot sem �ri el azok ar�nya, akiknek �gy�t jelent�sebb h�tral�k felhalmoz�d�sa miatt �t kellett adni az ad�hivatalnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK