Egybeolvadhatnak a lakoss�gi bankok

2006.01.24. 7:44

H�tsz�z bank felv�s�rl�sa v�rhat� Eur�p�ban a k�vetkez� n�gy �vben - der�l ki a Deloitte k�zelm�ltban v�gzett kutat�saib�l.

Vas�rnapi nyitva tart�s, sokasod� vid�ki bankfi�kok, egyre kedvez�bb �rak, b�v�l� v�laszt�k - mindezek val�sz�n�s�g�t vet�tik el�re F�l�p Andr�s, a Deloitte magyarorsz�gi p�nz�gyi tan�csad� r�szleg�nek partnere szerint az eur�pai lakoss�gi szektorban v�rhat� v�ltoz�sokr�l k�sz�tett felm�r�s tapasztalatai - �rja a N�pszabads�g.

A kutat�s tan�s�ga szerint az �vtized m�sodik fel�ben az eur�pai lakoss�gi banki szektorban az Egyes�lt �llamokban �t �vvel ezel�tt v�gbement konszolid�ci�hoz hasonl� �trendez�d�s v�rhat�. Ennek eredm�nyek�ppen k�r�lbel�l h�tsz�z bank felv�s�rl�sa val�sz�n�s�thet� az elk�vetkez� n�gy �vben.

Minderre a p�nzint�zetek vez�rigazgat�inak v�rakoz�saib�l is k�vetkeztetni lehet. Mind t�bb vezet� v�lekedik �gy, hogy a jelenlegi r�szv�ny�rfolyamokba be�p�tett v�rakoz�sokat csak tov�bbi felv�s�rl�sokkal lehet teljes�teni. A r�szv�nyesek �ltal jelenleg fizetett fel�r arra utal, hogy v�rakoz�saik szerint a bankszektor j�vedelmez�s�ge a j�v�ben csaknem 32 sz�zal�kkal emelkedik. Ehhez viszont az eredm�nyess�g jelent�s n�vel�s�re van sz�ks�g. Egyes bankok, mint p�ld�ul a Grupo Santander �s az Abbey, l�nyegesen hat�konyabban m�k�dnek, mint m�s p�nzint�zetek - jegyzi meg a tanulm�ny. Az er�teljes bankf�zi�t vet�tik el�re az Eur�pai Bizotts�gnak a korl�tok lebont�s�ra ir�nyul� t�rekv�sei is.

A Euromoney brit p�nz�gyi magazin n�v n�lk�l id�z egy befektet�si bank�rt, aki szerint n�gy-�t �ven bel�l az egyik legnagyobb r�gi�s magyar bank is felv�s�rl�si c�lpontt� v�lhat - �rta tegnap a portfolio.hu. Az �js�g a glob�lis nagybankokat val�sz�n�s�ti a r�gi�ba �rkez� befektet�kk�nt. A Euromoney �ltal megk�rdezett m�s szak�rt�k azonban r�vid id�n bel�l nem v�rnak �t�t� erej� tranzakci�t a t�rs�gben. Ellenben nem tartj�k elk�pzelhetetlennek, hogy n�h�ny �ven bel�l v�ltozhat a k�p.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK