A magyarok ink�bb szem�lyesen bankolnak

2006.01.24. 11:48

Magyarorsz�gon a lakoss�g tov�bbra is ink�bb a szem�lyes banki �gyint�z�sben b�zik - �llap�tja meg a GfK Hung�ria Piackutat� Int�zet legfrissebb felm�r�se. Az online szolg�ltat�st v�laszt�k minden m�s �gyf�ln�l gyakrabban v�geztetnek banki m�veleteket.

A GfK Hung�ria Piackutat� Int�zet 2005 november-decemberi adatai szerint megtakar�t�sokkal a h�ztart�sok 27 sz�zal�ka rendelkezik. Ez az ar�ny, mintegy 5 sz�zal�kos cs�kken�st jelez a szeptember-okt�berben m�rt 32 sz�zal�khoz k�pest. A megtakar�t�sokkal rendelkez�k t�bbs�ge (64 sz�zal�k) - az el�z� id�szakokkal �sszehasonl�tva - tov�bbra is a forintbet�tben b�zik, a lakoss�g k�zel egynegyede pedig hagyom�nyos m�don, k�szp�nzben �rzi �sszegy�jt�tt p�nz�t.

A banki �gyint�z�s m�dj�t tekintve sem t�rt�nt jelent�s v�ltoz�s a kor�bbi id�szakokhoz k�pest. A lakoss�g 82 sz�zal�ka tov�bbra is szem�lyesen t�r be bankfi�kj�ba, a v�laszad�k 34 sz�zal�ka pedig a saj�t sz�mlavezet� bankja �ltal �zemeltetett automata seg�ts�g�vel v�gez banki tranzakci�kat. T�zb�l egy �gyf�l r�szes�ti el�nyben a telefonos banki �gyint�z�st. Banki �gyeinek rendez�sekor, az �gyfeleknek csup�n 5-5 sz�zal�ka veszi ig�nybe valamely idegen bank automat�j�t, illetve az internetet. A mobilbankol�s el�nyeit pedig a banki �gyf�lkapcsolattal rendelkez�k mind�ssze 3 sz�zal�ka �lvezi.

Az �gyfelek, sz�mlavezet� bankjukat �tlagosan 3-4 hetente keresik fel szem�lyesen, k�zel k�thetente pedig telefonon - �llap�tja meg a felm�r�s. Az internetbank l�togat�sa gyakoribb: a banki �gyeiket online int�z�k egy h�napban, �tlagosan k�zel hat alkalommal veszik ig�nybe az internetes bankfi�k szolg�ltat�sait.

Milyen m�don int�zi �n banki �gyeit?

Bankfi�kban

82%

Telefonon, call centeren kereszt�l

9%

Mobilbankon kereszt�l

3%

Interneten

5%

Saj�t bank ATM-je seg�ts�g�vel

34%

Idegen bank ATM-je seg�ts�g�vel

5%

Bank�rral, �gyn�kkel fi�kon k�v�l

2%

Hitelcentrumban, hitelirod�ban

1%

Semmilyen m�don

6%


Forr�s: GfK P�nz�gypiaci Adatszolg�ltat�s

Az e-banking szolg�ltat�st az �gyfelek t�bbs�ge a sz�mlaegyenleg lek�rdez�s�re (85 sz�zal�k), az online bankol�k t�bb mint fele pedig �tutal�sainak �s k�z�zemi sz�ml�inak fizet�s�re haszn�lja.

A sz�mlavezet� bank kiv�laszt�sakor vezet� szempont a megb�zhat� �s pontos teljes�t�s garant�l�sa, a gyors �gyint�z�s az, hogy az �gyint�z� szak�rt� legyen a p�nz�gyekben. Az �gyfelek p�nzint�zetekkel kapcsolatos elv�r�sai k�z�tt hangs�lyos m�g a t�bbin�l kedvez�bb bet�ti kamatok k�n�lata, az �gyf�l partnerk�nt seg�t�se a p�nz�gyek int�z�s�ben - �ll a Gfk felm�r�s�ben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK