A lengyel belpolitika a forintot is gyeng�theti

2006.01.24. 9:49

Jelenleg nyugodt a t�rs�g devizapiaca,��m az elk�vetkez� hetek h�rei �rdemben befoly�solhatj�k a keresked�st. A szlov�k korona �rfolyam�t a k�zelg� jegybanki kamatemel�si v�rakoz�s mozgatja, m�g a a zloty kurzus�t a belpolitikai esem�nyek befoly�solhatj�k.

A fenn�ll� belpolitikai bizonytalans�g k�zepette tov�bbra is er�s a zloty �rfolyama, a lengyel fizet�eszk�zzel napk�zben 3,84-os �rfolyamon kereskedtek az eur�val szemben. A j�v�k�p azonban meglehet�sen bizonytalan: "id�z�tett bomba" ketyeg az orsz�gban, ugyanis a 2005 novembere �ta kisebbs�gben korm�nyz� PiS-nek, m�g nem siker�lt politikai sz�vets�gest tal�lnia a 2006 �vi k�lts�gvet�s elfogad�s�hoz sz�ks�ges t�bbs�g megszerz�s�hez - olvashat� a Vil�ggazdas�gban.

Amennyiben a mai szavaz�son nem siker�l elfogadtatni a k�lts�gvet�st, �gy el�re hozott v�laszt�sokat tarthatnak Lengyelorsz�gban. Ez esetben a zloty, valamint a forint gyeng�l�s�re lehet sz�m�tani - v�li Papp Zsolt, az ABN Amro londoni szak�rt�je, �m att�l nem tart, hogy a lengyel fizet�eszk�z kurzusa �tl�pje a 3,9 eur�s �rt�ket az elk�vetkez� k�t h�tben.

A szlov�k korona er�s�d�s�re sz�m�tanak a befektet�k, ugyanis a n�gy �ve v�ltozatlan szlov�k alapkamat emel�s�t v�rj�k a jegybank janu�ri 31-i �l�s�n. A Bloomberg �ltal megk�rdezett 12 befektet� k�z�l nyolc v�telre, m�g 4 tart�sra javasolta a szlov�k fizet�eszk�zt a jelenlegi k�r�lm�nyek k�z�tt. A k�thetes szlov�k repokamat a v�rakoz�sok szerint 25 b�zisponttal, 3,25 sz�zal�kra emelkedhet, ezt a n�vekv� infl�ci� indokoln�.

A k�lf�ldi befektet�k mindenesetre m�r felk�sz�ltek a kamatemel�sre - v�li Jeff Gable, a Barclays Capital londoni szak�rt�je. Tegnap 37,49-on forgott �szaki szomsz�dunk fizet�eszk�ze az eur�val szemben, �m a v�rakoz�sok alapj�n, az �rfolyam h�rom h�napon bel�l 37 koron�ra er�s�dhet.

Izmosodott tegnap a forint jegyz�se a doll�rral szemben is: egy z�ldhas� kevesebb, mint 204 forintba ker�lt, ami n�gy h�napos cs�csot takar. A forint �rfolyama d�lel�tt 251 forint k�zel�be gyeng�lt az eur�val szemben, majd korrig�lt, �s d�lut�n m�r 250 alatt is forgott.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK