�j "h�rom�lt�" befektet�si alap indul

2006.01.23. 12:31

A r�szv�ny-, az �ru- �s az ingatlanpiac el�nyeit egyar�nt kihaszn�lni tud� alapot ind�t h�tf�n Aranytri� 2. n�ven a Budapest Alapkezel�.

Budapest Aranytri� 2. n�ven �j z�rt v�g� garant�lt befektet�si alap jegyz�s�t kezdte meg h�tf�n a Budapest Alapkezel� Rt. A h�rom�ves futamidej� alap a r�szv�ny-, az �ru- �s az ingatlanpiac hozam�b�l k�n�l r�szesed�st �gy, hogy a befektet�k t�k�j�nek visszafizet�s�t az alap befektet�si politik�ja szavatolja.

Az alapkezel� a�tavaly szeptemberben indult, aranyba, olajba �s r�szv�nyekbe fektet� Budapest Aranytri� Garant�lt Alaphoz hasonl�an a h�rom r�szpiac eszk�zeib�l h�romf�le kosarat �ll�tott �ssze,�oly m�don, hogy a befektet�k a futamid� v�g�n a legjobban teljes�t� kos�r hozam�b�l r�szesednek. A kosarak �sszt�tele azonban m�s, mint a kor�bbi alapn�l, kialak�t�sukn�l fontos szempont volt, hogy az alap m�r akkor is j� hozamot �rhessen el, ha a h�romb�l ak�r egyetlen r�szpiac is kiemelked�en teljes�t.

A befektet�k janu�r 23-t�l febru�r 17-ig n�gy h�ten kereszt�l jegyezhetik az alap befektet�si jegyeit a Budapest Bank, valamint a Citibank fi�kjaiban. A jegyz�s minim�lis �sszege 10 ezer forint. Az Aranytri� 2. Garant�lt Alapot a Budapest Alapkezel� Rt. kezeli, amelyre m�r t�bb mint 105 000 �gyf�l b�zta �sszesen k�zel 300 milli�rd forintj�t.