Hat sz�zal�k marad a jegybanki alapkamat

2006.01.23. 14:34

A jegybanki alapkamat 6 sz�zal�kon tart�sa mellett hat�rozott h�tf�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. A test�let szerint az infl�ci�s c�l tarthatat�, az �facs�kkent�s azonban jelent�sen megnehez�ti a helyzet �rt�kel�s�t. A d�nt�st k�vet�en az is kider�lt, hogy a jegybank szakmai alapon korl�tozn� az Orsz�ggy�l�st.

Igaza lett az elemz�knek, akik nem v�rtak kamatv�ltoz�st az �v els� kamatd�nt� �l�s�n. A monet�ris tan�cs a gazdas�gi �s p�nz�gyi folyamatokat �ttekintve v�ltozatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot, �gy az tov�bbra is hatsz�zal�kos.

A test�let k�z�lte: a legut�bbi kamatd�nt�s �ta napvil�got l�tott makrogazdas�gi adatok nem eredm�nyeztek jelent�s v�ltoz�st a gazdas�gr�l alkotott k�pben. A fogyaszt�i infl�ci� decemberben a v�rakoz�soknak megfelel�en alakult. A tan�cs k�z�pt�von kiegyens�lyozott szerkezet� n�veked�sre �s a 3 sz�zal�kos k�z�pt�v� c�llal �sszhangban �ll� infl�ci�ra sz�m�t.

A tan�cs arra sz�m�t, hogy k�z�pt�von a maginfl�ci� 3 sz�zal�k k�zeli szintre emelkedhet. Az infl�ci�s folyamatok meg�t�l�s�t nehez�ti a janu�ri �facs�kkent�s, ami v�lhet�en h�napokig bizonytalann� teszi a tart�s �s az �tmeneti hat�sok elk�l�n�t�s�t.

A monet�ris tan�cs figyelmeztetett arra, hogy a r�vid �s a hossz� lej�rat� hozamok egyar�nt m�rs�kl�dtek ugyan az �v els� heteiben, a magyar gazdas�g egyens�lyi helyzet�t �s konvergenci�j�t tov�bbra is jelent�s kock�zatok �vezik.

A�test�let tov�bbra is sz�ks�gesnek tartja hangs�lyozni, hogy a fenntarthat� gazdas�gi n�veked�s �s az �rstabilit�s k�zeli infl�ci� �rdek�ben elker�lhetetlen az �llamh�ztart�s finansz�roz�si ig�ny�nek cs�kkent�se. A k�lts�gvet�si konszolid�ci� elh�z�d�sa n�veli a magyar gazdas�g sebezhet�s�g�t �s sz�k�ti a monet�ris politika mozg�ster�t. Az �l�s r�vid�tett jegyz�k�nyve 2006. febru�r 10-�n 14 �rakor jelenik meg.

Suppan Gergely, a Takar�kbank Rt. elemz�je szerint amennyiben a nemzetk�zi befektet�i hangulat jelent�sen romlik, mindenk�ppen kamatemel�sre kell sz�m�tani, ennek id�pontj�t azonban lehetetlen megj�solni. Ha ez nem k�vetkezik be, �s az �j korm�ny val�ban hiteles k�lts�gvet�si kiigaz�t�sokat tesz, az �v v�ge fel� m�r elk�pzelhet� nagyon �vatos kamatcs�kkent�s is.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK