Befellegzett a fantomcégeknek

2005.07.06. 7:18

Csütörtökön lép hatályba az a törvénymódosítás, amely bevezeti az adósságot felhalmozó és fantomizálódó cégek korábbi tulajdonosainak a korlátlan felelősségét, ha a részesedésüket külföldieknek, hajléktalan vagy vagyontalan személyeknek értékesítik. Ha a törlési vagy felszámolás eljárást megelőző öt éven belül a cég többször is gazdát cserélt, valamennyi korábbi tag a teljes magánvagyonával köteles a tartozásokért helytállni.

A vállalkozások egy része úgy szabadul meg a vagyonához képest jelentős tartozásaitól, hogy az érintett céget, illetve az abban lévő tulajdonosi részesedést ingyen vagy ellenérték fejében külföldieknek vagy hajléktalan és vagyontalan személyeknek értékesítik. A cégtörvény parlament által elfogadott módosításának a miniszteri indokolása kiemeli, hogy az ilyenesetekben az új tulajdonos csak formálisan lesz gazdája a vállalkozásnak, szinte előre látható, hogy a cég törlési eljárás, illetve felszámolás keretében szűnik majd meg, oly módon, hogy a hitelezők a követeléseikhez egyáltalán nem, vagy csak töredékesen juthatnak hozzá.

 

Az új rendelkezés szerint a felszámoló vagy a hitelező kérelmére indított perben a bíróság megállapítja a vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó volt tag (részvényes) korlátlan felelősségét az adós ki nem elégített kötelezettségeiért. A korábbi cégtulajdonos a teljes magánvagyonával köteles helytállni a felhalmozott adósságokért, és nem hivatkozhat sem az eladás, ajándékozás tényére, sem arra, hogy a cégben a felelőssége korlátozott volt. Valamennyi korábbi tulajdonos perbe fogható, akik a törlési, vagy a felszámolási eljárás kezdete előtti 5 évben ruházták át másra a jelentős tartozást felhalmozott cégben fennálló vagyoni hányadukat.

 

Az adóssággal kapcsolatos felelősség alól a régebbi cégtulajdonosok csak akkor mentesülhetnek, ha bizonyítják, hogy a részesedésük átruházásának az időpontjában az érintett cég még fizetőképes volt és a vagyonvesztés csak ezt követően következett be, illetve ha a cég már akkor sem volt fizetőképes, akkor azt, hogy az átruházás során jóhiszeműen jártak el. Azt hogy a vagyonvesztés később következett be, az eladás, ajándékozás időpontjára készített számviteli beszámolóval, mérleggel támasztható alá.

 

Az új rendelkezések július 7-étől hatályosak, a rosszhiszemű átruházó személlyel szembeni perindításra azonban csak van lehetőség, ha az eladásra, ajándékozásra a törvény hatálybalépését követően került sor. A tulajdonosnak ugyanis az átruházáskor tudnia kell arról, hogy rosszhiszemű magatartása esetén a volt cége adósságaiért korlátlanul helytállni köteles. A július 7-ét megelőző értékesítésekre - visszamenőleges hatállyal - az új rendelkezések alkotmányos okokból nem alkalmazhatóak.

Farkas Katalin

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK