N�tt a t�zsdei forgalom j�niusban

2005.07.01. 14:02

A Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) r�szv�nyforgalma j�niusban 24,7 sz�zal�kkal b�v�lt az el�z� h�naphoz k�pest, k�tszeres �rfolyam�rt�ken sz�molva 757,54 milli�rd forintot tett ki - k�z�lte a B�T p�nteken a br�kerc�gek jelent�sei alapj�n k�sz�lt �sszes�t�s�ben.

A hitelpap�r szekci� forgalma ugyanakkor visszaesett, �gy a t�zsde azonnali forgalma �sszess�g�ben 12,9 sz�zal�kkal emelkedett, �s 794 milli�rd forintot �rt el j�niusban. A hat�rid�s piaci forgalom is jelent�sen n�tt m�jushoz k�pest.

Az idei els� f�l�vben �sszesen 4329 milli�rd forint k�tszeres �rt�kben kereskedtek a br�kerc�gek a t�zsde r�szv�nypiac�n, az azonnali �sszforgalom pedig 4733 milli�rd forintot �rt el. Az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest a r�szv�nyek ad�sv�tele 61 sz�zal�kkal n�vekedett, m�g az �sszforgalom 58 sz�zal�kkal b�v�lt.

Az �llamk�tv�nyek �s kincst�rjegyek forgalma az id�n j�niusban jelent�sen cs�kkent, mind�ssze 2,35 milli�rd forint volt, a m�jusi 42 milli�rd forint ut�n. A jelz�loglevelek �s v�llalati k�tv�nyek ad�sv�tele 33,98 milli�rd forintra cs�kkent az el�z� havi 53,58 milli�rd forintr�l. A befektet�si �s k�rp�tl�si jegyek forgalma 125,6 milli� forint volt, 31 sz�zal�kkal kevesebb, mint m�jusban.

A br�kerc�gek forgalmi list�j�n a K & H Equities a m�sodik helyr�l az �lre ker�lt j�niusban, a t�rsas�g 126,5 milli�rd forint �rt�kben kereskedett a r�szv�nypiacon. Az el�z� h�nap listavezet�je, az Erste Bank Befektet�si Rt. a m�sodik helyen v�gzett 116,5 milli� forintos forgalommal. A harmadik helyet a Cashline �rt�kpap�r Rt. szerezte meg 89,1 milli�rd forintos forgalommal.

KAPCSOLÓDÓ CIKK