Nem t�rgyalt a kamatr�l a Monet�ris Tan�cs

A v�rakoz�soknak megfelel�en nem v�ltoztatott az ir�nyad� alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa h�tf�i �l�s�n. Az ir�nyad� kamat �gy tov�bbra is 11,50 sz�zal�kon �ll, �m az indokl�s elt�r a piaci v�rakoz�sokt�l: a jegybank nem t�zte napirendre a kamatm�dos�t�s t�rgyal�s�t, �s a j�v�ben csak minden h�nap m�sodik �l�s�n foglalkozik a t�m�val - k�z�lte honlapj�n a k�zponti bank.

Az elemz�k vegyesen l�tj�k a d�nt�st
Az elemz�k ellent�tesen �t�lt�k meg a Monet�ris Tan�cs hat�rozat�t. Egyesek szerint a d�nt�s egyfajta stabilit�st vihet a piacok helyzet�be, n�mileg kisz�m�that�bb politika v�rhat� a jegybankt�l, mert a Monet�ris Tan�cs legink�bb a t�kepiaci folyamatok f�ggv�ny�ben hoz majd d�nt�st az �jabb kamatv�g�sr�l. M�sok nem �rtik, mi�rt t�r �t az MNB az �j d�nt�shozatali rendszerre, nem tudj�k, hogy ett�l kisz�m�that�bb lesz-e a jegybank.

A Monet�ris Tan�cs �gy hat�rozott, hogy 2004. j�lius 5-i �l�s�vel kezd�d�en a jegybanki alapkamatl�b megv�ltoztat�s�r�l lehet�s�g szerint csak a mindenkori havi m�sodik �l�s�n hoz d�nt�st, �ll a k�zlem�nyben. Nem kamatmeghat�roz� �l�seir�l a kamatszintre vonatkoz� k�zlem�nyt sem ad ki ezent�l a jegybank, �ll a k�zlem�nyben.

A Monet�ris Tan�cs indokl�sa szerint figyelembe vette, hogy a nemzetk�zi gyakorlatban is �ltal�nos a havi egyszeri vagy m�g ritk�bb kamatmeghat�roz� �l�sez�si rend, �s a d�nt�sek megalapoz�s�hoz sz�ks�ges inform�ci�k d�nt� t�bbs�ge csak havonta jelenik meg.

A Monet�ris Tan�cs a h�napok els� �l�s�t �ltal�ban a jegybank feladataihoz �s felel�ss�gi k�r�hez tartoz� egy�b k�rd�sek t�rgyal�s�ra haszn�lja, k�z�lte a test�let. Term�szetesen, ha a k�r�lm�nyek sz�ks�gess� teszik, a Monet�ris Tan�cs a k�s�bbiekben is b�rmikor d�nthet az alapkamatl�b megv�ltoztat�s�r�l.

Ennek megfelel�en a Monet�ris Tan�cs j�lius 5-i �l�s�n nem t�zte napirendre a jegybanki alapkamatl�b m�dos�t�s�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK