Jobban fizet a banki k�tv�ny az akci�s bet�tekn�l

A lakoss�gi �gyfelek k�r�ben egyel�re nem t�ls�gosan ismertek a banki k�tv�nyek, �rta a Vil�ggazdas�g. Ez annak ellen�re igaz, hogy ezen �rt�kpap�rok hozama nagyobb az �llampap�rok �s a hitelint�zetek �ltal k�n�lt akci�s bet�tek kamatain�l is, r�ad�sul a kock�zat m�rt�ke is alacsony.

A lakoss�gi �gyfelek �ltal kev�sb� ismert befektet�si alternat�v�t jelentenek a banki k�tv�nyek, pedig hozamuk a hitelint�zetek �ltal az ut�bbi h�napokban k�n�lt akci�s bet�tek�n�l is j�val magasabb. Annak az �gyf�lnek teh�t, aki a r�szv�nypiacot t�l kock�zatosnak tartja, a banki �s �llampap�r-piaci kamatokn�l viszont nagyobb hozamra v�gyik, a banki k�tv�ny ide�lis alternat�v�t jelenthet, a Vil�ggazdas�g szerint.

A banki k�tv�nyek hozama a h�rom h�napos budapesti bankk�zi forinthitel-kamatl�bhoz (Bubor) igazodik, �s �ltal�ban n�h�ny b�zisponttal magasabb is ann�l: ez a jelenlegi k�r�lm�nyek k�z�tt 12-13 sz�zal�k k�z�tti �ves kamatot jelent.

A banki k�tv�nyek k�n�lata nem t�l nagy Magyarorsz�gon, csak n�h�ny hitelint�zet foglalkozik ezzel a ter�lettel. A CIB Bankn�l jelenleg a Classic �s Classic II. n�vre keresztelt, �t�ves futamidej� k�tv�nyek el�rhet�k: a pap�rok kamata a Buborhoz k�t�tt.

Az Erste Bank Hungary Erste I. n�ven fut� k�tv�ny�t 2001. november 30-�n bocs�tott�k ki, szint�n �t�ves futamid�vel. Az �rt�kpap�r kamatoz�sa v�ltoz�, a h�rom h�napos Bubor mell� 0,15 sz�zal�knyi kamatpr�miumot k�n�l a bank.

A Magyar K�lkereskedelmi Bank (MKB) I. K�tv�nyn�l a meghirdetett �ves kamatl�b az ir�nyad� bankk�zi kamatb�l �s a 0,15 sz�zal�kos kamatpr�miumb�l ad�dik �ssze. Az MKB k�tv�ny�nek kamata jelenleg 12,83 sz�zal�k. A Raiffeisen Bank szint�n jelen van a piacon, �s 0,1 sz�zal�kpontos kamatfel�rat k�n�l k�tv�nyeihez.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK